Stamtavla/Pedigree*  *Syskon/Siblings*  *Aylas Tävlingar*  *Utställningar/Shows*  *MH* *UHB*  *MT*  *Ext.beskr*
 


SBK EXTERIÖRBESKRIVNINGSPROTOKOLL (UNGHUNDSBESKRIVNING)

RAVE ON AYLA FAUVE YR

Beskrivare: Lena Holmgren   
              Ort och Datum: Ronneby, 2007-06-29                 

 

Namn: Rave On Ayla Fauve Yr  Född: 2006-05-17  Reg nr: S40263/2006
Ras: Briard  ID Nr: -  Färg: Fawn  Kön: Tik
Ägare: Eva Gröndahl, Snapphanevägen 7 372 37 Ronneby / Birgitta Öberg, Karlskrona  
Uppfödare: Eva Gröndahl, Snapphanevägen 7 372 37 Ronneby  
 1. HD:  2. AD: -  3. Bett:    Sax  4. Tandstatus: Ok Testikelstatus: -
 5. Höjd:   60 cm  6. Längd:    67 cm  8. Bröstdjup:    25 cm  * 1 flytande  
   u.a = 1       ngt-mkt
    2 - 3 - 4
    ngt- mkt
    5 - 6 - 7
   u.a = 1       ngt-mkt
    2 - 3 - 4
    ngt- mkt
    5 - 6 - 7

H
E
L
H
E
T

11

 Helhetsintryck

1

 Lätt/Luftig

 Tung/Grov

R
Y
G
G
 

60

 Manke

1

 Sänkt / Flat

 

12

 Helhetsintryck

1

 Lågställd

 Högställd

61

 Överlinje

1

 Svank

 Karp

13

 Könsprägel

1

 Maskulin Tik

 Feminin Hane

62

 Överlinje

1

 Sluttande

 Överbyggd

14

 Benstomme

1

 Tunn

 Grov

63

 Ländparti

 

 Kort

 Långt

15

 Muskulatur

1

 Otillräcklig

 Överdriven

64

 Kors

1

 Kort

 Långt

16

 Huvud-Kropp

1

 Litet Huvud

 Stort Huvud

65

 Kors

1

 Brant

 Plant

 

66

 Svansansättning

1

 Låg

 Hög


 

 

 

H
U
V
U
D
 

 

 

 

 

 

 

 

17

 Stramhet Huv-Hals

-

 Överflödig

 

67

 Svanslängd

1

 Kort

 Lång

18

 Skalle

1

 Smal

 Bred

19

 Skalle

 

 Kort

 Lång

B
A
K
P
A
R
T
I

68

 Bäcken

 

 Kort

 Långt

20

 Skalle/Välvning

1

 Flat

 Rund

69

 Bäckenlutning

 

 Plan

 Sluttande

21

 Kinder

-

 Omarkerade

 Markerade

70

 Lårets Bredd

1

 Smalt

 

22

 Nosparti längd

1

 Långt

 Kort

71

 Knävinkel

1

 Knapp

 Övervinklad

23

 Nosparti bredd

1

 Dåligt utfyllt

 Brett

72

 Hasvinkel

1

 Knapp

 Övervinklad

24

 Nosparti djup

-

 Grunt

 Djupt

73

 Benställning

1

 Hastrång

 Hasvid

25

 Parallellitet

1

 Konkav

 Konvex

74

 Benställning

1

 Kohasig

 Tåtrång

26

 Nosrygg

1

 Konkav

 Konvex

75

 Hasor

1

 Lösa

 Långa/Höga

27

 Läppar

1

 Lösa

 Läppficka

76

 Sporrar*

1

 Benlösa

 Saknas

28

 Pigment

2

 Rosa

 Grå

77

 Tassar

1

 Lösa

 Platta

29

 Nostryffel

1

 Pigmentförlust

 

30

 Stop

2

 Svagt markerat

 Starkt markerat

R
Ö
R
E
L
S
E
R

 

 

 

 

78

 Framifrån

1

 Trånga

 Vida

31

 Stop

1

 Långt  Kort

79

 Fram

1

 Flätande

 Paddlande

32

 Haka/Underkäke

2

 Svagt markerat

 Starkt markerat

80

 Armbågar

2

 Lösa

 

33

 Bettets Bredd

1

 Smalt

 Brett

81

 Handlovar

1

 Lösa

 Toe in

34

 Mask

-

 Otillräcklig

Överdriven

82

 Bakifrån

1

 Trånga

 Vida

35

 Ögonform

1

 Runda

 Sneda/Smala

83

 Hasleder

1

 Lösa

 

36

 Ögonplacering

1

 Brett

 Tätt

84

 Rörelser

1

 Krabbgång

 Passgång

37

 Ögonplacering

1

 Djupt liggande

 Utstående

85

 Kroppshållning

1

 Framstupande

 

38

 Ögonfärg

1

 Ljusa

 Mörka

86

 Rygg

1

 Svag

 Karpande

39

 Undre Ögonlock

1

 Inåt rullat

 Slappt

87

 Svanshållning

1

 Hög

 Över rygglinje

40

 Ögonstorlek

1

 Små

 Stora

88

 Svanshållning

1

 Rullad

 Rak

41

 Öronstorlek

1

 Små

 Stora

89

 Svanshållning

1

 Snedvriden

 Kotfel/krok

42

 Öronform

1

 Breda i basen

 Smala i Basen

90

 Steglängd fram

2

 Kort

 Långt

43

 Öronställning

1

 Lätta  Tunga

91

 Steglängd Bak

1

 Kort

 Långt

44

 Öronplacering

1

 Tätt  Brett

92

 Spårvidd Fram

1

 Trångt

 Vid

 

93

 Spårvidd bak

1

 Trångt

 Vid

F
R
A
M
P
A
R
T

45

 Hals

1

 Tunn  Kraftig

46

 Bröstkorg

1

 Flat  Tunnformad

P
Ä
L
S

&

F
Ä
R
G
 

94

 Pälslängd

1

 Kort

 Lång

47

 Bröstkorg

2

 Kort  Lång

95

 Pälskvalité

5

 Sträv

 Mjuk

48

 Skulderplacering

2

 Framskjuten  Tillbakalagd

96

 Struktur

1

 Vågig

 Gles

49

 Skuldervinkel

2

 Brant  Övervinklad

97

 Underull

1

 Saknas

 Synlig

50

 Överarmsvinkel

1

 Brant  Övervinklad

98

 Charbonnage

-

 För blek

Överdrivet/sotig

51

 Överarmslängd

1

 Kort  Lång

99

 Färg

2

 Ljus/blek

 Grå

52

 Underarm

1

 Bakåtböjd  Bockbent

100

 Färg

1

 Rostig/brun

 Oren

53

 Benställning

1

 Fransysk  Tåtrång

101

 Tanfärg

-

 Ljus

 Sotig

54

 Benställning

1

 Hjulbent  Trång

102

 Tecken

-

 Undertecknad

 Övertecknad

55

 Armbågar

1

 Inåtvridna  Utåtvridna

103

 Vita Tecken

-

 Lite

 Mycket

56

 Mellanhänder

1

 Veka  Branta

57

 Mellanhänder

1

 Överkotade

 

M
E
N
T

104

 Tillgänglighet

1

 Reserverad

 Aggressiv

58

 Tassar

1

 Korta  Långa

105

 Tandvisning

1

 Berörd

 Ej Hanterbar

59

 Tassar

1

 Platta  Lösa

106

 Mätn/Hantering

1

 Berörd

 Ej Hanterbar

Utställningsmerit efter 24 mån:

107

 Temperament

1

 Obalanserad

 Apatisk