Ruffas sida

2008-10-25: Atlaz, Axezzo, Athena och Ayla. Domare - Roland Sjösten och Ingrid Lindfalk, Ronneby BK
Testledare: Torbjörn Johansson, Ronneby Bk

Notera att kryss i ruta 1 ej skall räknas med i den totala poängsammanställningen
Nyckel Mentaltest fastställd 2007-01-01

Syfte Koeff. 1 2 3 4 5
Samarbete
Föremål / Förare
2 Leker ej / leker själv / kommer ej
Brazze
Athena
Ayla
Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning / upprepad uppmaning från föraren
Atlaz
Leker själv - men kommer efter uppmaning Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek / kamp
Samarbete
Föremål / TL
4 Leker ej / leker själv / kommer ej
Atlaz
Brazze
Athena
Ayla
Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning / upprepad uppmaning från testledaren Leker själv - men kommer efter uppmaning Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek / kamp
Gripa
Ta tag 5 m
  3 Griper ej / nosar på föremålet
Atlaz
Brazze
Athena
Ayla
Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar Griper med hela munnen ngn tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet
Ta tag 40 m 3 Griper ej / nosar på föremålet
Brazze
Athena
Ayla
Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Atlaz
Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar Griper med hela munnen ngn tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet
Gripa
Hålla i 5 m
3 Griper ej
Atlaz
Brazze
Athena
Ayla
Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen Tuggar eller byter tag upprepade gånger Tuggar / byter tag vid något tillfälle Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls
Hålla i 40 m 4 Griper ej
Atlaz
Brazze
Athena
Ayla
Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen Tuggar eller byter tag upprepade gånger Tuggar / byter tag vid något tillfälle Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls
Gripa
Slita / dra 5 m
2 Håller ej. Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen
Atlaz
Brazze
Athena
Ayla
Håller men drar inte emot Växlar mellan att hålla och dra Drar emot tills testledaren släpper Rycker, drar emot - även under passiva delen - tills testledaren släpper. Alt intensivt ruskande
Slita / dra 40 m 2 Håller ej. Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen
Atlaz
Brazze
Athena
Ayla
Håller men drar inte emot Växlar mellan att hålla och dra Drar emot tills testledaren släpper Rycker, drar emot - även under passiva delen - tills testledaren släpper. Alt intensivt ruskande
Förföljande 2 Startar inte eller når inte in i banan
Brazze
Athena
Ayla
Startar men avbryter Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända Startat tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efterhand, fullföljer Startar med hög fart - målinriktad
Atlaz
Förföljande
gripande
3 Nonchalerar föremålet alt. springer ej fram
Brazze
Athena
Ayla
Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Atlaz
Griper direkt, släpper Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sek
Uthållighet 6 Framme, direkt tillbaka alt. går inte fram
Athena
Framme, jobbar mindre än 30 sekunder
Brazze
Ayla
Jobbar i 30 sekunder
Atlaz
Jobbar i 60 sekunder Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren
Social självsäkerhet 10 Ängslig, osäker går ej att hantera
Brazze
Social osäkerhet i alla situationer
Atlaz
Social osäkerhet i flera situationer
Ayla
Socialt säker i de flesta situationer
Athena
Socialt säker i alla situationer
Social Nyfikenhet 8 Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande Neutral, låter sig klappas
Atlaz
Brazze
Besvarar när figurant bjuder.
Ayla
Normalt nyfiken när anledning finns
Athena
Ayla
Socialt samspel 8 Svarar ej på lekinviter Svarat svagt på lek & lekinviter - kan avbryta
Atlaz
Brazze
Athena
Svarat snabbt på lek & lekinviter - svår att bryta Svarar på lek och lekinviter Inbjuder och spelar med på lek och lekinviter
Ayla
Handlingsförmåga 10 Försöker inte lösa problemen Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet att lösa uppgifter i de flesta situationer
Atlaz
Löser uppgifter i de flesta situationer
Brazze
Athena
Ayla
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer Är aktiv för att lösa uppgifter i de samtliga situationer
Anpassningsförmåga 10 Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning
Atlaz
Ayla
Anpassar intensiteten i de flesta testsituationerna
Brazze
Athena
Anpassar intensiteten i de samtliga testsituationer
Koncentration 10 Låg grad av koncentration i de flesta situationer (kan utföra ovidkommande handlingar) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer (kan utföra ovidkommande handling) Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2)
Atlaz
Brazze
Ayla
Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)
Athena
Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer
Avreaktion 10 Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig Tar lång tid för avreaktion i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i enstaka situation
Atlaz
Athena
Ayla
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer
Brazze
Avreagerar snabbt i alla situationer
Minnesbilder 5 Störs av minnesbilder, många undvikande beteende Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden. Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.
Atlaz
Brazze
Ayla
Visar flera minnesbilder utan undvikande beteende Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteende
 

Athena

Rädsla 4 Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll
Atlaz
Brazze
Athena
Ayla
Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver Står emot, undanmanöver eller ngt intensitetssänkning Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla
Aggressivitet 3 Visar kvarstående aggressivitet Visar stor aggression Visar ingen aggression / visar kortvariga aggressionsyttringar
Ayla
Visar liten aggression
Atlaz
Brazze
Athena
Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet
Nyfikenhet 8 Går inte fram Lång tid med hjälp för att gå fram
Atlaz
Går fram med hjälp
Brazze
Athena
Ayla
Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer
Skott   Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner, kvar på platsen, ingen ängslan
Atlaz
Kontroll vid flera skott
Ayla
Ingen reaktion, kontroll första skottet
Brazze
Athena

Resultat:

           
Atlaz 276p
ej GK
         
Axezzo "Brazze" 251p
ej GK
         
Athena 305p GK          
Ayla 290p
ej GK