Stamtavla/Pedigree*  *Syskon/Siblings*  *Aylas Tävlingar*  *Utställningar/Shows*  *MH* *UHB*  *MT*  *Ext.beskr*

SUCH LP2 SPH1
RAVE ON AYLA FAUVE YR

SBK EXTERIÖRBESKRIVNINGSPROTOKOLL

Beskrivare: Eva Bergzén    
Ort och Datum: Ronneby 2008-10-25

 

Namn: Rave On Ayla Fauve Yr  Född: 2006-05-17  Reg nr: S40263/2006
Ras: Briard  ID Nr: -  Färg: Fawn  Kön: Tik
Ägare: Birgitta Öberg och Eva Gröndahl
Uppfödare: Eva Gröndahl
 1) Bett: Saxbett  2) Tandantal: 42  2:1) Tandstorlek: UA  2:2) Tand saknas: -  3)Testikelstatus: -
 4) Höjd: 61,5  5) Längd: 67  6) Bröstdjup: 24  7) Sporrbeskrivning: UA  8) Svans:
  u.a = 1      ngt-mkt
    2 - 3 - 4
    ngt- mkt
    5 - 6 - 7
 u.a = 1      ngt-mkt
    2 - 3 - 4
    ngt- mkt
    5 - 6 - 7

H
E
L
H
E
T

9

 Helhetsintryck

1

 Lätt/Luftig

 Tung/Grov

 

R
Y
G
G

58  Manke 1  Sänkt  Flat
10

 Helhetsintryck

1

 Lågställd

 Högställd

59  Överlinje 1  Svank  Karp
11

 Könsprägel

1

 Maskulin Tik

 Feminin Hane

60  Överlinje 1  Sluttande  Överbyggd
12

 Benstomme

1

 Tunn

 Grov

61  Ländparti 1  Kort  Långt
13

 Muskulatur

1

 Otillräcklig

 Överdriven

14

 Huvud-Kropp

1

 Litet Huvud

 Stort Huvud

 


 

 

 

H
U
V
U
D
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Stramh. huv-hals

1

 Överflödig

 

 

B
A
K
P
A
R
T
I

62  Kors 1  Kort  Långt

16

 Skalle

1

 Smal

 Bred

63  Kors 1  Brant  Plant

17

 Skalle

1

 Kort

 Lång

64  Svansansättning 1  Låg  Hög

18

Skalle 1  Djup   65  Svanslängd 1  Kort  Lång

19

 Skalle/Välvning

1

 Flat

 Rund

66  Svanshållning 2  Rak  Kotfel (krok)

20

 Kinder

1  Omarkerade  Markerade 67  Lårets bredd 1  Smalt  

21

 Nosparti längd

5

 Långt

 Kort

68  Knävinkel 1  Knapp  Övervinklad

22

 Nosparti

1

 Dåligt  utfyll.ögon

 

69  Hasvinkel 1  Knapp  Övervinklad

23

 Nosparti djup

1  Grunt  Djupt 70  Benställning 1  Kohasig  Tåtrång

24

 Nosparti Bredd

1

 Snipigt

 Smalt

71  Has 1  Hög  

25

 Parallellitet

1

 Konkav

 Konvex

72  Sporrar 1  Benlösa  Saknas

26

 Nosrygg

1

 Konkav

 Konvex

73  Tassar 1  Platta  Lösa

27

 Läppar

1

 Lösa

 Läppficka

28

 Pigment

1

 Rosa

 Grå

 

29

 Nostryffel

1

 Pigmentförlust

 

R
Ö
R
E
L
S
E
R

74  Bakifrån 1  Trånga  Vida

30

 Stop 1  Svagt markerat  Starkt markerat 75  Hasleder 2  Lösa  

31

 Stop, placering

1  Felaktigt   76  Spårvidd bak 1  Trång  Vid

32

 Haka/Underkäke

1

 Svagt mark.

 Starkt mark.

77  Framifrån 1  Trånga  Vida

33

 Bettets bredd 1  Smalt  Brett 78  Spårvidd fram 1  Trång  Vid

34

Ögonform 1 Runda Sneda (smala) 79  Fram 1  Flätande  Paddlande

35

 Ögonplacering

1

 Brett

 Tätt

80  Armbågar 1  Lösa  

36

 Ögonplacering 1  Djupt liggande  Utstående 81  Handlovar 2  Lösa  

37

 Ögonfärg

1

 Ljusa

 Mörka

82  Rörelser 1  Krabbgång  Passgång

38

 Undre ögonlock 1  Inåt rullat  Slappt 83  Kroppshållning 1  Framstupande  

39

 Ögonstorlek 1  Små  Stora 84  Rygg 1  Eftergivande  Karpande

40

 Öronstorlek 1  Små  Stora 85  Steglängd fram 2  Kort  Långt

41

 Öronplacering 1  Högt  Lågt ansatt 86  Steglängd bak 1  Kort  Långt

42

 Öronplacering 1 Tätt  Brett 87  Svanshållning 1  Hög  Över rygglinjen

43

 

 Öronställning 2  Lätta Vikta  Tunga 88  Svanshållning 1  Rullad  Rak
89  Svanshållning 1  Snedvriden  

 

F
R
A
M
P
A
R
T
I

44

 Hals 1  Tunn  Kraftig  

P
Ä
L
S

&

F
Ä
R
G

90  Pälslängd 1  Kort  Lång

45

 Bröstkorg 1  Flat  Tunnformad 91  Pälskvalitet 1  Sträv  Mjuk

46

 Bröstkorg 2  Kort  Lång 92  Struktur 1  Vågig  Gles

47

 Skulderplacering 1  Framskjuten  Tillbakalagd 93  Underull 1  Saknas  Synlig

48

 Skuldervinkel 2  Brant  Övervinklad 94  Charbonnage 1  För lite  Överdrivet

49

 Överarmsvinkel 1  Brant  Övervinklad 95  Färg 2  Ljus (blek)  Grå

50

 Överarmslängd 1  Kort  Lång 96  Färg -  Rostig (brun)  Oren (sotig)

51

 Underarm 1  Bakåtböjd  Bockbent 97  Tanfärg -  Ljus  Sotig

52

 Benställning 1  Fransysk  Tåtrång 98  Mask -  Otillräcklig  Överdriven

53

 Benställning 1  Krokig  Trång 99  Tecken -  Undertecknad  Övertecknad
100  Vita tecken -  Lite  Mycket

54

 Armbågar 1  Inåtvridna  Utåtvridna  

55

 Mellanhänder 1  Veka  Branta

M
E
N
T

101  Tillgänglighet 1  Reserverad  Aggressiv

56

 Mellanhänder 1  Överkotade

 

102  Tandvisning 1  Berörd  Ej hanterbar

57

 Tassar 1  Platta  Lösa 103  Mät/Hant. 1  Berörd  Ej hanterbar

Godkänd exteriörbeskrivning för korning