Ruffas sida

Amigo: 2007-06-12 - Beskrivare: Gullan Sannun, Halmstad Bk
Övriga: 2007-06-29/30 - Beskrivare: Ingrid Lindfalk, Ronneby Bk

Moment

1.

2.

3.

4.

5.

1a. KONTAKT
Hälsning
 

Avvisar kontakt med
morrning och/eller bitförsök.
Undviker kontakt
genom att dra sig undan.
Accepterar kontakt utan att besvara.
Drar sig inte undan.
Atlaz
Andy
Axezzo
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
Amigo         
Ayla            
Azarro       
Avanti
Aboo
Athena
Avalon
Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. KONTAKT
Samarbete
 
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt provas inte i detta moment.
Axezzo
 
Följer med motvilligt.
Atlaz
Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Amigo       
Ayla          
Andy
Athena
Följer med villigt.
Engagerar sig i testledaren.
Azarro         
Avanti          
Aboo
Avalon
Följer med villigt.
Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT
Hantering
 
Avvisar med morrning
och/eller bitförsök.
Undviker, drar sig undan eller söker
stöd hos föraren.
Atlaz         
Andy         
Axezzo
Avanti
 
Accepterar hantering.
Amigo
Ayla
Athena
Avalon
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Azarro
Aboo
Accepterar.
Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1
Leklust

 
Leker inte. Leker inte, men
visar intresse.
Axezzo
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Amigo
Ayla
Atlaz
Startar snabbt, leker aktivt.
Azarro         
Andy           
Avanti
Aboo         
Athena
Avalon
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK1
Gripande
 
Griper inte. Griper inte,  nosar
bara på föremålet.
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Amigo         
Ayla             
Atlaz
Axezzo
Griper direkt med hela
munnen.
Azarro         
Andy            

Avanti          
Aboo
Athena
Avalon
Griper direkt,
hugger föremålet i farten.
2c. LEK1
Gripande och dragkamp
Griper inte.
Axezzo
Griper tveksamt,
släpper, håller,
men drar inte emot.
Atlaz
Griper - drar  emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.
Athena
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
Amigo         
Ayla           
Azarro       
Andy
Avanti
Aboo
Avalon
Griper direkt med
hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen -
tills testledaren släpper.
3a. FÖRFÖLJANDE
Startar inte.
1. Amigo
2. Andy
1. Axezzo
1. Avanti
1. Aboo
2. Aboo
1. Athena
2. Avalon

 
Startar, men avbryter.
2.
Azarro
2. Athena
1. Avalon

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
1. Ayla
1. Azarro
1. Andy
2 Axezzo
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
2. Amigo         
2. Ayla
1. Atlaz
2. Atlaz
2. Avanti
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b.
GRIPANDE
 

Nonchalerar bytet.
Alt. springer inte fram.
1. Amigo        
1 Azarro        
2. Azarro       
2. Andy         

1. Axezzo
1. Avanti
1. Aboo
2. Aboo
1. Athena
2. Athena
     
1. Avalon
2. Avalon

Griper inte, nosar på föremålet.
2. Amigo

 
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
1. Andy
2. Axezzo
Griper direkt, släpper.

 

Griper direkt.
Behåller föremålet i minst 3 sek.
1. Ayla
2. Ayla

1. Atlaz
2. Atlaz
2. Avanti
4. AKTIVITET
 
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
 
Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
Amigo
Azarro
Axezzo
Athena
Är uppmärksam och i huvudsak lugn.
Enstaka
aktivitetshöjningar.
Ayla
Atlaz
Avanti
Aboo
Avalon
Är uppmärksam, med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Andy
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. AVST. LEK
Intresse
 
Engageras inte av
figuranten.
 
Kontroll, avbrott
förekommer.
Amigo
Andy
Axezzo
Intresserad, följer figuranten utan avbrott
Ayla
Atlaz
Avanti
Athena
Avalon
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Azarro
Aboo
Mycket intresserad.
Vill iväg.
Upprepade start-
försök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Amigo         
Ayla             
Atlaz            
Azarro      
Andy
Axezzo
Avanti
Aboo
Athena
Avalon
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka hotbeteenden under
momentets första och andra del.
Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden
under momentets första
och andra del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten.
Andy
Axezzo
Aboo
Athena
Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Atlaz
Azarro
Avalon
Går fram till den dolda men talande figuranten.
Amigo
Avanti
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med
tidsfördröjning.
Ayla
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST. LEK
Leklust
Visar inget intresse.
Andy
Axezzo
Aboo
Athena
Leker inte, men visar intresse.
Amigo
Atlaz
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper.
Drar emot, men kan släppa och ta om.
Azarro
Avanti
Avalon
Griper direkt.
Drar emot, släpper inte.
Ayla
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse.
Amigo
Andy
Axezzo
Aboo
Athena
Blir aktiv men avbryter.
Atlaz
Avanti
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Ayla
Avalon
Är aktiv med  figuranten.
Visar även intresse mot passiv figurant.
Azarro
Uppmanar passiv
figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKNING
Rädsla
Stannar inte eller kort
stopp.
Hukar sig och stannar.
Amigo
Atlaz
Azarro
Aboo
Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.
Athena
Avalon
 
Flyr högst 5 meter.
Ayla
Axezzo
Avanti
Flyr mer än 5 meter.
Andy
6b. ÖVERRASKNING
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.
Amigo         
Ayla             
Atlaz
Andy
Axezzo
Avanti
Athena
Avalon
Visar enstaka
hotbeteenden.
Azarro
Aboo
Visar flera hotbeteenden
under längre tid.
 
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden och
attacker som kan
avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKNING
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram.
Andy
Axezzo
 
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt
lockar på hunden.
Amigo
Ayla
Atlaz
Azarro
Athena
Avalon
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Avanti
Går fram till overallen när föraren gått
halva avståndet.
Aboo

Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKNING
Kvarstående
rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Atlaz
Aboo
Athena
Liten båge eller tempo-
växling vid någon av passagerna.
Azarro
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Amigo
Axezzo
Avanti
Båge el. tempoväxling vid minst två passager
utan minskad intensitet.
Ayla
Avalon
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
Andy
6e. ÖVERRASKNING
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.
Atlaz
Andy
Axezzo
Avanti
Avalon
Stannar upp.
Luktar/tittar på overallen vid 1 tillfälle.
Amigo
Ayla
Aboo
Athena
Stannar upp.
Luktar/tittar på
overallen vid minst 2 tillfällen.
Azarro
Biter i eller leker med
overallen.
Intresset minskar
efter hand.
Biter i eller leker med
overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Amigo
Axezzo
Hukar sig och
stannar.
Atlaz
Azarro
Athena
Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.
Avanti
Aboo
Avalon
Flyr högst 5 m. Flyr mer än 5 m.
Ayla
Andy
7b. LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Ayla
Azarro
Avalon
Går fram till skramlet när
föraren står bredvid.
Andy
Avanti
Aboo
Athena
Går fram till skramlet när
föraren gått  halva avståndet.
Atlaz
Går fram till skramlet utan
hjälp.
Amigo
Axezzo
7c. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Amigo         
Ayla             
Atlaz           

Azarro
Axezzo
Avanti
Aboo
Athena
Avalon
Liten båge eller
tempoväxling vid
någon av passagerna.
Andy
Båge eller  tempoväxling vid 1:a passagen.
Minskat utslag vid 2:a
passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter
samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.
Amigo         
Atlaz           
Azarro       
Andy
Axezzo
Avanti
Aboo
Athena
Avalon
Stannar upp.
Luktar eller tittar på
skramlet vid 1 tillfälle.
Ayla
Stannar upp.
Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2
tillfällen.
Biter i eller leker med
skramlet.
Intresset minskar efter hand.
Biter i eller leker med
skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.
Amigo
Ayla
Andy
Visar enstaka
hotbeteenden.
Atlaz
Azarro
Axezzo
Avanti
Athena
Avalon
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Aboo
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden
och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget
intresse.
Alt. engagerar sig inte.
Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller
handlar mot spökena.
Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.
Amigo
Ayla
Atlaz
Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Azarro
Andy
Axezzo
Aboo
Athena
Avalon
Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena under hela momentet.
Avanti
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
Avanti
Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Någon avstånds-
reglering.
Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Amigo
Andy
Uppehåller sig i
huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Ayla
Azarro
Aboo
Athena
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr.
Atlaz
Axezzo
Avalon
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. går inte fram i tid.
Axezzo
Går fram när föraren talar  med figuranten och lockar på hunden.
Avalon
Går fram till figuranten när föraren står bredvid.
Ayla
Andy
Avanti
Athena
Går fram till figuranten när  föraren gått halva avståndet.
Amigo
Atlaz
Azarro
Aboo
Går fram till figuranten utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakttagande med figurant i spökdräkt.
Avvisar eller undviker
kontaktförsök.
Alt. går inte fram i tid.
Accepterar  kontakten från figuranten utan att besvara den.
Andy
Axezzo
Avanti
Besvarar  kontakten från figuranten.
Avalon
Tar själv kontakt med figuranten.
Amigo         
Ayla
Atlaz
Azarro
Aboo
Athena
Intensivt kontaktbeteende mot
figurant.
Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse.
Axezzo
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Atlaz 

Startar snabbt, leker aktivt.
Amigo         
Ayla             
Azarro
Andy
Avanti
Aboo
Athena
Avalon
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.
Amigo      
Atlaz
Andy
Axezzo
Aboo
Athena
Griper direkt med hela munnen.
Ayla
Azarro
Avanti
Avalon
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Azarro
Axezzo
Avanti
Aboo
Athena
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Amigo
Andy
Riktar intresse mot
skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.
Atlaz
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.
Ayla
Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.
Avalon
 Du som är intresserad av att titta på rasdiagram över MH för briard, klicka här.