MENTALBESKRIVNING

ELLIOT


2013-05-16 - Beskrivare: Ingrid Lindfalk, Ronneby Bk

Bilder från MH:t kommer

Moment

1.

2.

3.

4.

5.

1a. KONTAKT
Hälsning
 

Avvisar kontakt med
morrning och/eller bitförsök.
 
Undviker kontakt
genom att dra sig undan.
Accepterar kontakt utan att besvara.
Drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
Elliot

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. KONTAKT
Samarbete
 
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt provas inte i detta moment.
 
Följer med motvilligt.
Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Elliot
Följer med villigt.
Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt.
Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT
Hantering
 
Avvisar med morrning
och/eller bitförsök.
Alt. Hantering ej genomförd.


Undviker, drar sig undan eller söker
stöd hos föraren.

 
Accepterar hantering.
Elliot

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Accepterar.
Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1
Leklust

 
Leker inte. Leker inte, men
visar intresse.
Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.
Elliot
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK1
Gripande
 
Griper inte. Griper inte,  nosar
bara på föremålet.
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Griper direkt med hela
munnen.
Elliot
Griper direkt,
hugger föremålet i farten.
2c. LEK1
Dragkamp
Griper inte.
 
Griper tveksamt,
släpper, håller,
men drar inte emot.

Griper - drar  emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.
Elliot
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
Griper direkt med
hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen -
tills testledaren släpper.
3a. FÖRFÖLJANDE
Startar inte.
1. Elliot

Startar, men avbryter.


Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
2. Elliot

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b.
GRIPANDE
 

Nonchalerar bytet.
Alt. springer inte fram.
1. Elliot


Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper.
Griper direkt.
Behåller föremålet i minst 3 sek.
2. Elliot 
4. AKTIVITET
 
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
Elliot

Är uppmärksam och i huvudsak lugn.
Enstaka
aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam, med ökad aktivitet eller oro efter hand.
 
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. AVST. LEK
Intresse
 
Engageras inte av
figuranten.
Kontroll, avbrott
förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott
Elliot
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
 
Mycket intresserad.
Vill iväg.
Upprepade start-
försök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Elliot

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka hotbeteenden under
momentets första och andra del.
Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden
under momentets första
och andra del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten.


Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Elliot
Går fram till den dolda men talande figuranten.
 
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med
tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST. LEK
Leklust
Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.
Elliot
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper.
Drar emot, men kan släppa och ta om.
Griper direkt.
Drar emot, släpper inte.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med  figuranten.
Visar även intresse mot passiv figurant.
Elliot
Uppmanar passiv
figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKNING
Rädsla
Stannar inte eller kort
stopp.
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.


Flyr högst 5 meter.
Elliot
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKNING
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.
Elliot

Visar enstaka
hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden
under längre tid.
 
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden och
attacker som kan
avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKNING
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt
lockar på hunden.
Elliot
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Går fram till overallen när föraren gått
halva avståndet.
 

Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKNING
Kvarstående
rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Elliot
Liten båge eller tempo-
växling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Båge el. tempoväxling vid minst två passager
utan minskad intensitet.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKNING
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.
Elliot
Stannar upp.
Luktar/tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Stannar upp.
Luktar/tittar på
overallen vid minst 2 tillfällen.
Biter i eller leker med
overallen.
Intresset minskar
efter hand.
Biter i eller leker med
overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och
stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.

Flyr högst 5 m.
Elliot
Flyr mer än 5 m.
7b. LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Elliot

Går fram till skramlet när
föraren står bredvid.
Går fram till skramlet när
föraren gått  halva avståndet.

Går fram till skramlet utan
hjälp.
7c. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Elliot

Liten båge eller
tempoväxling vid
någon av passagerna.
Båge eller  tempoväxling vid 1:a passagen.
Minskat utslag vid 2:a
passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter
samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.
Elliot

Stannar upp.
Luktar eller tittar på
skramlet vid 1 tillfälle.

Stannar upp.
Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2
tillfällen.
Biter i eller leker med
skramlet.
Intresset minskar efter hand.
Biter i eller leker med
skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka
hotbeteenden.
Elliot
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden
och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget
intresse.
Alt. engagerar sig inte.
Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller
handlar mot spökena.
Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.
Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Elliot

Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
 
Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Någon avstånds-
reglering.
Elliot
Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i
huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. går inte fram i tid.
Går fram när föraren talar  med figuranten och lockar på hunden.
Elliot
Går fram till figuranten när föraren står bredvid.
Går fram till figuranten när  föraren gått halva avståndet.
Går fram till figuranten utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakttagande med figurant i spökdräkt.
Avvisar eller undviker
kontaktförsök.
Alt. går inte fram i tid.
Accepterar  kontakten från figuranten utan att besvara den.
 
Besvarar  kontakten från figuranten.
Elliot
Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontaktbeteende mot
figurant.
Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse.
 
Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.
Elliot

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.
Elliot
Griper direkt med hela munnen.   Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Elliot
Riktar intresse mot
skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat.Återgår inte till lek/passivitet.
 
Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.
 Du som är intresserad av att titta på rasdiagram över MH för briard, klicka här.