J-Kullen, född 2018-10-10
J litter, born October 10, 2018


C.I.E. C.I.B. CH SEL HWT TS Ninja du Manoir Noble x
SEUCH KORAD Sph1 NHAT Rave On Gemma Fauve EB


Ninja & Gemma

Stamtavla längst ned på sidan/ Pedigree below

Namn/Name
Foto/Pictures
 

Klicka på namnet under bilden för att komma till hundens egen sida
Färg/Colour
Kön/Sex

Född som
nummer/tid/
födelsevikt

Hälsa/
Health

Valputställningar/
Puppy Shows
Utställningar/
Shows
Exteriör
Lydnad/Obedience
Bruks/Work
Mental
Ägare/Owner

Rave On Jagger The Shagger Fauve NG "Eros"

Fawn Hane/
Tawny Male

Nr 1, Blå/Blue
Född kl. 02.48

Vikt:  490g
HD/Hips: B/D
ED: UA

    Mentalbeskrivning valp
MH med 1:a på skott
Valpkurs
Specialsökkurs
IGP-kurs
Onlinekurs Rallylydnad
Godkänd Narkotikasökhund

Susanne Franzén, Norrköping


Rave On Jazzing Jack Fauve NG "Jazz"

Fawn Hane/
Tawny Male

Nr 2, Grön/Green
Född kl. 04.26

Vikt: 550g
HD/Hips: C/C

2x 2x
3x 3x
BIM/BOS-valp på Svensk Briardvinnare 2019
2xJunior
2x2
Mentalbeskrivning valp
MH med 1:a på skott
Valpkurs
IGP-kurs
Startklass Lydnad: Godkänd
BH-prov: Godkänd


Linda Jeschke-Sjöqvist, Växjö
och Kennel Rave On


Rave On Jade Of Jewels Fauve NG "Jade"

Fawn Tik/
Tawny Female

Nr 3, Gul/Yellow
Född kl. 04.36

Vikt: 494g
HD/Hips: D/D

3x
3x 3x
BIR/BOB-valp på Svensk Briardvinnare 2019
  Mentalbeskrivning valp
Valpkurs
Kul Med Hund (bruks/lydnad)

Jessica Krafft, Burseryd

Rave On Je Suis Jaylee Fauve NG "Gandalf"

Fawn Hane/
Tawny Male

Nr 4, Brun/Brown
Född kl. 04.51

Vikt: 518g
HD/Hips:

    Mentalbeskrivning valp
Valpkurs
Grundkurs
Bente Birkeland, Norge

Rave On Join Me Jodie Fauve NG
"Jojjo"

Fawn Tik/
Tawny Female

Nr 5, Röd/Red
Född kl. 06.50

Vikt: 520g
HD/Hips: C/C


2x
2:a bästa tikvalp på Svensk Briardvinnare 2019
2x Mentalbeskrivning valp
MH med 1:a på skott
Valpkurs
Rallylydnadskurs

Susanne Lorentzon-Borg, Olofström

Rave On Jitterbug Jeanie Fauve NG "Jeanie"
Fawn Tik/
Tawny Female

Nr 6, Rosa/Pink
Född kl. 09.56

Vikt:  475g
HD/Hips:

    Mentalbeskrivning valp
Valpkurs

Berit Westby, Norge

Rave On Jolene Of Joy Fauve NG
"Joy"

Fawn Tik/
Tawny Female

Nr 7, Vit/White
Född kl. 10.25

Vikt:475g
HD/Hips: A/A

    Mentalbeskrivning valp
Valpkurs
Unghundskurs
Aktiveringskurs
Specialsökkurs

Maria Mattisson, Kalmar

Rave On Jersey Boy Fauve NG "Milo"

Fawn Hane/
Tawny Male

Nr 8, Ljusblå/Light blue
Född kl. 12.34

Vikt: 470g
HD/Hips: ??

Död i Juni 2020
Vila i Frid lille vän..

    Mentalbeskrivning valp
Valpkurs

Lise Solie,
Norge

Rave On Just Joshy Fauve NG "Eddie"

Fawn Hane/
Tawny Male

Nr 9, Grå/Grey
Född kl. 13.16

Vikt: 485g
HD/Hips: C/C
ED: UA


2:a bästa valp

3x4x
3x

Mentalbeskrivning valp
MH med 1:a på skott
Valpkurs
IGP-kurs
Rallylydnadskurs


Roger Isaksson, Växjö

MENTALBESKRIVNING
J-KULLEN


Oskarshamns BK 2019-10-26 för 4 hundar från Rave On J-kullen
Beskrivare: Carina Melanoz
Testledare: Carina Andreasson

Moment

1.

2.

3.

4.

5.

1a. KONTAKT
Hälsning
 

Avvisar kontakt med
morrning och/eller bitförsök.
 
Undviker kontakt
genom att dra sig undan.
Eddie
Accepterar kontakt utan att besvara.
Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
Eros
Jazz
Jojjo


Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. KONTAKT
Samarbete
 
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt provas inte i detta moment.
Eddie
 
Följer med motvilligt.
Eros

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Jojjo

Följer med villigt.
Engagerar sig i testledaren.
Jazz

Följer med villigt.
Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT
Hantering
 
Avvisar med morrning
och/eller bitförsök.

Hantering ej genomförd.
Eros
Eddie

Undviker, drar sig undan eller söker
stöd hos föraren.

Accepterar hantering.
Jojjo


Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Jazz
Accepterar.
Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1
Leklust

 
Leker inte. Leker inte, men
visar intresse.
Eddie
 
Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.
Eros
Jazz
Jojjo

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK1
Gripande
 
Griper inte.
Griper inte,  nosar
bara på föremålet.

Eddie

Griper tveksamt eller med framtänderna.
Eros

Griper direkt med hela
munnen.
Jazz
Jojjo
Griper direkt,
hugger föremålet i farten.
2c. LEK1
Gripande och dragkamp
Griper inte.
Eros
Eddie
Jojjo
Griper tveksamt,
släpper, håller,
men drar inte emot.

Griper - drar  emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.
Jazz
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med
hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen -
tills testledaren släpper.
3a. FÖRFÖLJANDE
Startar inte.
1a Eddie
2a Eddie
2a Jojjo


Startar, men avbryter.Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
1a Eros
2a Eros

1a Jazz
2a Jazz
1a Jojjo


Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b.
GRIPANDE
 

Nonchalerar bytet.
Alt. springer inte fram.
1a Eddie
2a Eddie
2a Jojjo
Griper inte, nosar på föremålet.

1a Jazz


Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
1a Eros
2a Eros

2a Jazz
1a Jojjo

Griper direkt, släpper.
Griper direkt.
Behåller föremålet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET
 
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
Eros
Eddie


Är uppmärksam och i huvudsak lugn.
Enstaka
aktivitetshöjningar.
Jazz
Jojjo


Är uppmärksam, med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. AVST. LEK
Intresse
 
Engageras inte av
figuranten.
Kontroll, avbrott
förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott
Eros
Eddie
Jazz
Jojjo

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
 
Mycket intresserad.
Vill iväg.
Upprepade start-
försök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Eros
Eddie
Jazz

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.
Jojjo
Visar enstaka hotbeteenden under
momentets första och andra del.
Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden
under momentets första
och andra del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten.
Eddie
Jazz
Jojjo


Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Går fram till den dolda men talande figuranten.
 
Går fram till figuranten med ååg kroppsställning och/eller med
tidsfördröjning.
Eros

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST. LEK
Leklust
Visar inget intresse.
Eros
Eddie
Jazz
Jojjo

Leker inte, men visar intresse.
 
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper.
Drar emot, men kan släppa och ta om.
Griper direkt.
Drar emot, släpper inte.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse.
Eros
Eddie
Jazz
Jojjo

Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med  figuranten.
Visar även intresse mot passiv figurant.
Uppmanar passiv
figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKNING
Rädsla
Stannar inte eller kort
stopp.
Eros
Hukar sig och stannar.
Jazz

Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.

Jojjo

Flyr högst 5 meter.
Eddie
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKNING
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.
Eros
Eddie
Jazz

Visar enstaka
hotbeteenden.

Jojjo
Visar flera hotbeteenden
under längre tid.

 
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden och
attacker som kan
avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKNING
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram.
 
Eros
Jojjo
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt
lockar på hunden.
Eddie

Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått
halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.
Jazz
6d. ÖVERRASKNING
Kvarstående
rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Eros
Eddie
Jazz

Liten båge eller tempo-
växling vid någon av passagerna.


Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Jojjo
Båge el. tempoväxling vid minst två passager
utan minskad intensitet.
 
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKNING
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.
Eddie
Jazz
Jojjo
Stannar upp.
Luktar/tittar på overallen vid 1 tillfälle.
Eros

Stannar upp.
Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
Biter i eller leker med
overallen.
Intresset minskar
efter hand.
Biter i eller leker med
overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.
Eros

Hukar sig och
stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.
Eddie

Flyr högst 5 m.
Jazz
Jojjo
Flyr mer än 5 m.
7b. LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Eddie
Jojjo


Går fram till skramlet när
föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när
föraren gått  halva avståndet.

Går fram till skramlet utan
hjälp.
Eros
Jazz
7c. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Eros
Eddie
Jazz
Jojjo


Liten båge eller
tempoväxling vid
någon av passagerna.
Båge eller  tempoväxling vid 1:a passagen.
Minskat utslag vid 2:a
passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter
samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.
Eros
Jazz

Stannar upp.
Luktar eller tittar på
skramlet vid 1 tillfälle.
Jojjo

Stannar upp.
Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2
tillfällen.
Eddie

Biter i eller leker med
skramlet.
Intresset minskar efter hand.
Biter i eller leker med
skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.
Eros
Eddie

Visar enstaka
hotbeteenden.
Jazz
Jojjo
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden
och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget
intresse.
Alt. engagerar sig inte.
Tittar mot spökena då och då.
Kontrollerar och/eller
handlar mot spökena.
Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.
Eros
Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Eddie
Jazz
JojjoKontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

 
Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Någon avstånds-
reglering.
Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i
huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Eros

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr.
Eddie
Jazz

Jojjo
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. går inte fram i tid.
Eddie
Går fram när föraren talar  med figuranten och lockar på hunden.
Jazz
Jojjo

Går fram till figuranten när föraren står bredvid.
Går fram till figuranten när  föraren gått halva avståndet.
Eros
Går fram till figuranten utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakttagande med figurant i spökdräkt.
Avvisar eller undviker
kontaktförsök.
Alt. går inte fram i tid.
Eddie
Accepterar  kontakten från figuranten utan att besvara den.

 
Besvarar  kontakten från figuranten.
Eros
Jazz
Jojjo

Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontaktbeteende mot
figurant.
Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker inte.
Eddie
Leker inte, men visar intresse.

 
Startar långsamt, blir aktiv, leker.


Startar snabbt, leker aktivt.
Eros
Jazz
Jojjo

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper inte.
Eddie
Griper inte, nosar bara på föremålet.
Griper tveksamt eller med framtänderna.


Griper direkt med hela munnen.
Eros
Jazz
Jojjo
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Eros
Eddie
Jazz
Jojjo

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot
skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

 
Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.


Stamtavla/ Pedigree


C.I.E. C.I.B. CH SEL. Ninja du Manoir Noble
HWT TS
SEL. BCD, FR, NL
CIB, CIE,German VDH Champion
champion ČMKU
Czech champion
Czech Grand Champion
Polish champion
Slovak grand champion
Slovak champion
Croatian champion show
Czech junior champion
Club Junior Champion
Slovak junior champion
Club winner
Winner club show young
 Club Winner, BOJ
 Best puppy Club show SR
The Best puppy Special show
EUROPEAN HOPES
PRE SELECTION NL
national winnerCH SEL. Red Hot Chili Peppers de los Niegos
YOUNG CH
CH FR, SP, LUX, CUBA, CARIBBEAN, CENTRAL HIGH CH CUBA
SEL SP, FR
HD A/A, CSNB: FREE, EU clear


CH SEL. Max de los Niegos
CH SP, LUX
SEL. SP
HD A/A, CSNB clear


CH SEL.Twiny Blond de la Tour Saint Genin
SEL SP, FR
ELITE A, Cotation 6
FR CH
C SAU
HD A/A (F) - CSNB clear
Sain non porteur - HOMOZYGOUS


SEL Arwen de los Niegos
BEST IN SHOW Malaga 2012, CLUB WINNER OF SPAIN 2012, Selectionné E
HD-A, CSNB-clear, EU-free


Chipie du Val de Morteau
HD A/A
CSNB free


CH SEL. Emiliano du Manoir Noble
CANT, SEL FR, BE
NJK, Lux Ych., VDH JCH, VDH-Europasieger 2007 Clubwinner dutch briardclub 2007,Clubwinner B.BR.C 2007, NRW.sieger 2007, LG mitte sieger 2007
HD A, CSNB free, EU clear
Vanda des Plaines de Brotonne


CH SEL. Aurelie le beau voyou
SEL FR, SEL NL, SEL DE
C.I.E. VDH JCH, NL JCH, LUX JCH
HD A,
CSNB clear
EU Clear


CH SEL. Aron Anao Nacambel
IPO1
SEL FR
CH Pl, CR, SK, OKV, Fin, S, LV, European Winner 2005, 2006, 2008
HD A,
PRA (-),
CSNB (-)


Amadeo Antisc Avalanche
IPO3, ZVV2, SchH1,
ZOP, ZPU 1
Int.Ch, Ch. CZ, SK, PL, A
HD A (CZ), PRA+CSNB clear


CH SEL. Naomi Jesed CS
IPO1, Companion Dog, BH, ZM, ZVV1, ZPU 1, ZOP
SEL. BE
Int.Ch., Ch. CZ,/SK/PL/ A,/HU,
JCh.CZ
Club Winner BE 2003,
HD A,
PRA clear,
CSNB clear

CH SEL Elise-Noel du Manoir Noble
SEL. BE
VDH Youth Champion , VDH Champion
HD-A
CSNB frei/clear
EU Clear

CH Talismanik de la Chaume du Bois Dieu
CH FR, CH LUX
HD A/A (F), CSNB clear
Crazybaby du Manoir Noble
SEL. BE
HD-A
CSNB clear
EU Clear

SEUCH KORAD SPH1 NHAT
Rave On Gemma Fauve EB

HD B/B
CSNB Free


VDHCH NLCH SEL. Easy Rider aux pattes velues
HD: A/A
CSNB Free
EU OK
Adelscott des Plaines de Brotonne 
Excellent F 08, Elite B
HD: A/BCH Jannik "Urban" vom Vossberg
Sel. F -04, B -05, D -07, Elite A
HD A/A


CH Spaten des Plaines de Brotonne
Sel F-03, Rec, f-03
HD A/B


Int. Ch. (C.I.E.) Anaïs-Anaïs Bantha
aux pattes velues
Élite A (Cotation 6)
Sel. Belgium 07,
Sel. Germany 08,
Sel. France 12, Rec. F 12
Cotation 6
Elite A
Companion Dog

HD A/DE


CH Pablo de la Corse Sauvage
Sel D -01, F -02, B -04, Elite A, Elite D. -07, Angekört D -04
HD A/A


CH  Hayka vom Vossberg
SEL: Belgium, Excellent France, VPG I
HD: A

KORAD BRIETT TJH LP1 RldN RldF SUCH FINUCH NUCH DKUCH NORDUCH C.I.B.
Rave On Bellita Fauve MR "Bella"
HD: A
CSNB Free Don Fido's Majjestixx
HD: A

TJH SUCH
Green Pond's Amarillo
HD UA
Karrakus Neferti'Te
HDA/A


LP II SPH I SPH II NORDUCH INTUCH BiV- vinnare 05 Isfolket's Rave On "Ruffa"
Höjd 60 cm
HD A/B
CSNB Free

 

FINUCH KORAD LPI LPII NORDUCH INTUCH NORDV-03 SV-02
Cartier Monzerat Nemo
HD: B

NUCH Isfolket's Ossa Obsession

HD: A/A
CSNB Free

 

 


MENTALBESKRIVNING
J-KULLEN

 

 

Moment

1.

2.

3.

4.

5.

1a. KONTAKT
Hälsning
 

Avvisar kontakt med
morrning och/eller bitförsök.
 
Undviker kontakt
genom att dra sig undan.
Accepterar kontakt utan att besvara.
Drar sig inte undan.


Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.


Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. KONTAKT
Samarbete
 
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt provas inte i detta moment.
Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt.
Engagerar sig i testledaren.


Följer med villigt.
Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT
Hantering
 
Avvisar med morrning
och/eller bitförsök.

Hantering ej genomförd.
(ej genomf.)
Undviker, drar sig undan eller söker
stöd hos föraren.

Accepterar hantering.


Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar.
Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1
Leklust

 
Leker inte.
Leker inte, men
visar intresse.
 
Startar långsamt, blir aktiv, leker.


Startar snabbt, leker aktivt.


Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK1
Gripande
 
Griper inte.
Griper inte,  nosar
bara på föremålet.


Griper tveksamt eller med framtänderna.


Griper direkt med hela
munnen.
Griper direkt,
hugger föremålet i farten.
2c. LEK1
Gripande och dragkamp
Griper inte.
Griper tveksamt,
släpper, håller,
men drar inte emot.


Griper - drar  emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med
hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen -
tills testledaren släpper.
 
3a. FÖRFÖLJANDE
Startar inte.

Startar, men avbryter.Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.


Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b.
GRIPANDE
 

Nonchalerar bytet.
Alt. springer inte fram.Griper inte, nosar på föremålet.


Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt.
Behåller föremålet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET
 
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.


Är uppmärksam och i huvudsak lugn.
Enstaka
aktivitetshöjningar.


Är uppmärksam, med ökad aktivitet eller oro efter hand.

 
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. AVST. LEK
Intresse
 
Engageras inte av
figuranten.
Kontroll, avbrott
förekommer.


Intresserad, följer figuranten utan avbrott

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
 
Mycket intresserad.
Vill iväg.
Upprepade start-
försök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.
Visar enstaka hotbeteenden under
momentets första och andra del.
Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden
under momentets första
och andra del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten.


Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Går fram till den dolda men talande figuranten.
Går fram till figuranten med ååg kroppsställning och/eller med
tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST. LEK
Leklust
Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.
 
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper.
Drar emot, men kan släppa och ta om.
Griper direkt.
Drar emot, släpper inte.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse.Blir aktiv men avbryter.
 
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med  figuranten.
Visar även intresse mot passiv figurant.
Uppmanar passiv
figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKNING
Rädsla
Stannar inte eller kort
stopp.
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.


Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKNING
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka
hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden
under längre tid.
 
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden och
attacker som kan
avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKNING
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt
lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått
halva avståndet.
 

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKNING
Kvarstående
rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempo-
växling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Båge el. tempoväxling vid minst två passager
utan minskad intensitet.
 
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKNING
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.

Stannar upp.
Luktar/tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Stannar upp.
Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med
overallen.
Intresset minskar
efter hand.
Biter i eller leker med
overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och
stannar.


Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.

Flyr högst 5 m.
Flyr mer än 5 m.
7b. LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när
föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när
föraren gått  halva avståndet.

Går fram till skramlet utan
hjälp.

7c. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge eller
tempoväxling vid
någon av passagerna.

Båge eller  tempoväxling vid 1:a passagen.
Minskat utslag vid 2:a
passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter
samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.


Stannar upp.
Luktar eller tittar på
skramlet vid 1 tillfälle.

Stannar upp.
Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2
tillfällen.


Biter i eller leker med
skramlet.
Intresset minskar efter hand.
Biter i eller leker med
skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka
hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden
och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget
intresse.
Alt. engagerar sig inte.
Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller
handlar mot spökena.
Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Någon avstånds-
reglering.

Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i
huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.


Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. går inte fram i tid.

Går fram när föraren talar  med figuranten och lockar på hunden.

Går fram till figuranten när föraren står bredvid.

Går fram till figuranten när  föraren gått halva avståndet.
Går fram till figuranten utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakttagande med figurant i spökdräkt.
Avvisar eller undviker
kontaktförsök.
Alt. går inte fram i tid.
Accepterar  kontakten från figuranten utan att besvara den.

 
Besvarar  kontakten från figuranten.


Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontaktbeteende mot
figurant.
Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse.
 
Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet.
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Griper direkt med hela munnen.

 
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot
skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.
 
Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.