Rave On Incredible Indy Fauve HP "Indy"
Född/ Born: 2017-10-09
HD/Hips: A/B
CSNB free
Mentalbeskrivning valp (SBK)

MH Mentalbeskrivning (MH) - känd mental status (1:a på skott)

Ägare/Owner: Marcus Hjortsberg, Stjärnsund

Är det matdags snart? Augusti 2019     På fjällvandring  
         
      Oktober 2019 Fine killen