Ubbe's Gallery Site


Rave On Important Igge Fauve HP "Ubbe"
Född/ Born: 2017-10-09
HD/Hips:
CSNB free
Mentalbeskrivning valp (SBK)


Ägare/Owner: Per Möller Sörensen, Bornholm Danmark

I väntan på Bornholmsfärjan i Ystad I husses knä på färjan Hemma! Lite lek och bus  
Hur var det här då? Något gott till mig? December 17 Här har jag fin utsikt över havet Lite lek och bus Och vila
     
Får jag smaka? Det där ser gott ut!