I-Kullen, född 2017-10-09
I litter, born Oct 09, 2017


Bilder/dagbok från valparnas första veckor hittar du här

Stamtavla längst ned på sidan / Pedigree below


SEL.NL SEL.FR SEL.BE SEL.CZ NLCH LUXJCH VDHCH FRCH Europasieger 2017 UEBB winner 2018
Hamilton de l'amitié fidèle "Lewis"


SEUCH DKCH NUCH NORDUCH INTCH C.I.B. C.I.E. SEL.SE KLBCH RLDN RLDF SPH1
Red Divaz Penelope BE for Rave On "Penny"

 

Namn/Name
Foto/Pictures

Klicka på namnet under bilden för att komma till hundens egen sida

Färg/Colour
Kön/Sex

Född som
nummer/tid/
födelsevikt

Hälsa/
Health

Valputställningar/
Puppy Shows
Utställningar/
Shows
Exteriör
Lydnad/Obedience
Bruks/Work
Mental
Ägare/Owner


Rave On Intensive Ivra Fauve HP "Kenzi"
SE51805/2017

Fawn Tik/
Tawny Female

Nr 1,
Orange
Född kl.20.00

Vikt: 485g
CSNB-free
HD/Hips: C/C
ED: 0/0

  Unghundsbeskrivning (UHB) Mentaltest Valp (MV)
Mentalbeskrivning, känd mental status för avel (MH)
Valpkurs


Marion Koomen,
Bolmsö


Rave On Impressive Izzac Fauve HP "Nizze"
SE51803/2017

Fawn Hane/
Tawny Male

Nr 2, Grön/Green
Född kl. 20.55

Vikt: 502g
CSNB-free
HD/Hips: C/E
ED: 0/0

  Unghundsbeskrivning (UHB)

Mentaltest Valp (MV)
Mentalbeskrivning, känd mental status för avel (MH)
Valpkurs
Nose Workkurs
Vallningskurs
Nose Work:
Godkänt doftprov Eukalyptus, Lagerblad och Lavendel
Diplom TEM utomhus
Diplom TEM fordon
Diplom TSM 1 - SSE
Diplom TEM 1 behållarsök
Clear Round klass 2

Rallylydnad nybörjarklass: 3x kvalresultat
RLDN

Rallylydnad fortsättningsklass: KvalresultatLena Lundkvist,
Skepplanda


Rave On Intelligent Inja Fauve HP "Inja"
SE51806/2017


Fawn Tik/
Tawny Female

Nr 3, Röd/Red
Född kl. 21.30

Vikt: 441g
CSNB-free
HD/Hips: C/D
ED: 0/0

2x
3x4X4X

BIM-valp på Svensk Briardvinnare 2018


Unghundsbeskrivning (UHB)
2x
BIS BIV-18
BISjunior BIV-18
2x
BIV-vinnare 2018
BIV-juniorvinnare 2018
EXC
Btkl-1

Mentaltest Valp (MV)
Mentalbeskrivning, känd mental status för avel (MH)
Valpkurs
Fortsättningskurs
Lydnadskurs
Kurs: Fullt Fokus
Appellkurs
Helgkurser i lydnad, rallylydnad och Nose Work.


Appellklass spår: Uppflyttad

Godkänd Startklass Lydnad - 153p

3x kvalresultat i Rallylydnad Nybörjarklass RLDN
3 x kvalresultat och klassvinst i Rallylydnad Fortsättningsklass RLDF
3x Kvalresultat och plac 2 och 3 i Rallylydnad Avancerad klass
RLDA

Nose Work:
Gk doftprov Eukalyptus


Birgitta Öberg, Karlskrona


Rave On Incredible Indy Fauve HP "Indy"
SE51802/2017

Fawn Hane/
Tawny Male

Nr 4/Blå/Blue
Född kl. 23.20

Vikt: 536g
CSNB-free
HD/Hips: A/B

   

Mentaltest Valp (MV)
Mentalbeskrivning, känd mental status för avel (MH)
Valpkurs
Nose Work-kurs
Kurs för att stärka självförtroendet


Marcus Hjortsberg,
Stjärnsund


Rave On Important Igge Fauve HP "Ubbe"
SE51804/2017

Fawn Hane/
Tawny Male

Nr 5, Brun/Brown
Född kl. 00.03

Vikt: 481g
CSNB-free
HD/Hips: A/C
ED: 0/0

  Unghundsbeskrivning (UHB) Mentaltest Valp (MV)
Mentalbeskrivning, känd mental status för avel (MH)
Lydnadskurs


Per Möller-Sörensen, Bornholm, Danmark


Rave On Illusive Ila
Fauve HP "Ila"
SE51807/2017

Fawn Tik/
Tawny Female

Nr 6, Gul/Yellow
Född kl. 01.45

Vikt: 484g
CSNB-free

HD/Hips: A/A
ED: 0/0


Unghundsbeskrivning (UHB)

2xEXC
Mentaltest Valp (MV)
Mentalbeskrivning, känd mental status för avel (MH)
Valpkurs


Siv Hammarstedt, Växjö


Rave On Irresistable Idele Fauve HP "Idde"
SE51808/2017

Fawn Tik/
Tawny Female

Nr 7, Vit/White
Född kl. 10:35

Vikt: 432 g
CSNB-free
HD/Hips: B/B
ED 0/0


2x3x
3x4x
Unghundsbeskrivning (UHB)
Godkänd exteriörbeskrivning för korning
2Btkl
vg
Mentaltest Valp (MV)
Mentalbeskrivning, känd mental status för avel (MH)
Valpkurs
Tävlingslydnadskurs
Lydnadskurs
Appellkurs
Godkänt anlagstest patrullhund
Utbildning patrullhund pågår
Godkänt Mentaltest för Korning
KORAD

Godkänd Startklass Lydnad 156p


Familjen Forslund,
Oskarshamn

 

MENTALBESKRIVNING
I-KULLEN


Sölvesborgs BK 2018-11-10
Beskrivare: Alf Karlström
Unghundsbeskrivare: Nicole Martinsson

Moment

1.

2.

3.

4.

5.

1a. KONTAKT
Hälsning
 

Avvisar kontakt med
morrning och/eller bitförsök.
 
Undviker kontakt
genom att dra sig undan.
Accepterar kontakt utan att besvara.
Drar sig inte undan.
Indy
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
Nizze
Ubbe
Inja
Idele
Ila
Kenzi

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. KONTAKT
Samarbete
 
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt provas inte i detta moment.
 
Följer med motvilligt.
Indy

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Ila
Kenzi


Följer med villigt.
Engagerar sig i testledaren.
Nizze
Ubbe
Inja
Idele


Följer med villigt.
Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT
Hantering
 
Avvisar med morrning
och/eller bitförsök.

Hantering ej genomförd.
Undviker, drar sig undan eller söker
stöd hos föraren.
Nizze
Ubbe
Idele
Ila
Accepterar hantering.
Indy
Inja
Kenzi


Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Accepterar.
Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1
Leklust

 
Leker inte.
Ubbe
Leker inte, men
visar intresse.
 
Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.
Nizze
Indy
Inja
Idele

Ila
Kenzi

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK1
Gripande
 
Griper inte.
Ubbe
Griper inte,  nosar
bara på föremålet.


Griper tveksamt eller med framtänderna.
Nizze
Indy
Idele

Griper direkt med hela
munnen.
Inja
Ila
Kenzi

Griper direkt,
hugger föremålet i farten.
2c. LEK1
Gripande och dragkamp
Griper inte.
Nizze

Indy
Ubbe
Ila
Griper tveksamt,
släpper, håller,
men drar inte emot.
Idele


Griper - drar  emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.
Inja
Kenzi
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med
hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen -
tills testledaren släpper.
3a. FÖRFÖLJANDE
Startar inte.
2a Nizze
1a Indy
2a Indy
1a Ubbe
2a Ubbe
1a Ila

Startar, men avbryter.
1a Nizze
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
2a Ila

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
1a Inja
2a Inja
1a Idele
2a Idele
1a Kenzi
2a KenziStartar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b.
GRIPANDE
 

Nonchalerar bytet.
Alt. springer inte fram.
1a Nizze

2a Nizze
1a Indy
1a Ubbe
2a Ubbe
1a IlaGriper inte, nosar på föremålet.

1a Idele
2a Idele

2a Ila
1a Kenzi
2a Kenzi

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
1a Inja
2a Inja
Griper direkt, släpper.
2a Indy
Griper direkt.
Behåller föremålet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET
 
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
Indy
Idele
Kenzi


Är uppmärksam och i huvudsak lugn.
Enstaka
aktivitetshöjningar.
Ubbe


Är uppmärksam, med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Nizze
Inja

Ila
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. AVST. LEK
Intresse
 
Engageras inte av
figuranten.
Ubbe
Kontroll, avbrott
förekommer.
Nizze
Ila
Kenzi

Intresserad, följer figuranten utan avbrott
Indy
Inja
Idele
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
 
Mycket intresserad.
Vill iväg.
Upprepade start-
försök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Nizze
Indy
Ubbe
Inja
Idele
Ila
Kenzi


Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka hotbeteenden under
momentets första och andra del.
Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden
under momentets första
och andra del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten.
Nizze
Indy
Ubbe
Idele
Ila

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Inja
Går fram till den dolda men talande figuranten.
Kenzi
 
Går fram till figuranten med ååg kroppsställning och/eller med
tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST. LEK
Leklust
Visar inget intresse.
Nizze
Indy
Ubbe
Idele
Ila

Leker inte, men visar intresse.
Inja
Kenzi
 
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper.
Drar emot, men kan släppa och ta om.
Griper direkt.
Drar emot, släpper inte.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse
Nizze .
Indy
Ubbe
Idele

Ila
Kenzi

Blir aktiv men avbryter.
Inja 
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med  figuranten.
Visar även intresse mot passiv figurant.
Uppmanar passiv
figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKNING
Rädsla
Stannar inte eller kort
stopp.
Idele
Hukar sig och stannar.
Nizze
Ila

Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.

Indy
Ubbe
Inja

Flyr högst 5 meter.
Kenzi
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKNING
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.
Nizze
Indy
Ubbe
Inja
Idele
Ila
Kenzi

Visar enstaka
hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden
under längre tid.

 
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden och
attacker som kan
avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKNING
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram.
 
Kenzi
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt
lockar på hunden.
Nizze

Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Indy
Ubbe
Inja
Ila
Går fram till overallen när föraren gått
halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.
Idele
6d. ÖVERRASKNING
Kvarstående
rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Nizze
Indy
Inja
Idele
Ila

Liten båge eller tempo-
växling vid någon av passagerna.
Kenzi

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Ubbe
Båge el. tempoväxling vid minst två passager
utan minskad intensitet.
 
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKNING
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.
Stannar upp.
Luktar/tittar på overallen vid 1 tillfälle.
Inja
Idele


Stannar upp.
Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
Nizze
Indy
Ubbe
Ila
Kenzi
Biter i eller leker med
overallen.
Intresset minskar
efter hand.
Biter i eller leker med
overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.
Idele

Hukar sig och
stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.
Nizze
Ubbe
Inja
Ila
Kenzi

Flyr högst 5 m.
Indy
Flyr mer än 5 m.
7b. LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Nizze
Ila

Går fram till skramlet när
föraren står bredvid.
Ubbe

Går fram till skramlet när
föraren gått  halva avståndet.
Indy

Går fram till skramlet utan
hjälp.
Inja
Idele
Kenzi
7c. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Inja
Idele
Kenzi

Liten båge eller
tempoväxling vid
någon av passagerna.
Nizze
Ubbe
Ila
Båge eller  tempoväxling vid 1:a passagen.
Minskat utslag vid 2:a
passagen.
Indy
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter
samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.
Indy
Idele
Kenzi

Stannar upp.
Luktar eller tittar på
skramlet vid 1 tillfälle.
Ubbe

Stannar upp.
Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2
tillfällen.
Nizze
Inja
Ila

Biter i eller leker med
skramlet.
Intresset minskar efter hand.
Biter i eller leker med
skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.
Nizze
Indy
Ubbe
Inja
Idele

Ila
Kenzi

Visar enstaka
hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden
och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget
intresse.
Alt. engagerar sig inte.
Tittar mot spökena då och då.
Kontrollerar och/eller
handlar mot spökena.
Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.
Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Nizze
Indy
Ubbe
Inja
Idele
Kenzi

Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena under hela momentet.
Ila
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

 
Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Någon avstånds-
reglering.
Indy
Ila
Kenzi
Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i
huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr.
Nizze
Ubbe
Inja
Idele
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. går inte fram i tid.
Går fram när föraren talar  med figuranten och lockar på hunden.

Går fram till figuranten när föraren står bredvid.
Kenzi
Går fram till figuranten när  föraren gått halva avståndet.
Nizze
Indy
Ubbe
Inja
Idele
Ila
Går fram till figuranten utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakttagande med figurant i spökdräkt.
Avvisar eller undviker
kontaktförsök.
Alt. går inte fram i tid.
Accepterar  kontakten från figuranten utan att besvara den.

 
Besvarar  kontakten från figuranten.
Kenzi

Tar själv kontakt med figuranten.
Nizze
Indy
Ubbe
Inja
Idele

Ila

Intensivt kontaktbeteende mot
figurant.
Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker inte.
Ubbe
Leker inte, men visar intresse.

 
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Indy
Kenzi

Startar snabbt, leker aktivt.
Nizze
Inja
Idele
Ila

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper inte.
Ubbe
Griper inte, nosar bara på föremålet.
Idele
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Indy
Kenzi

Griper direkt med hela munnen.
Nizze
Inja
Ila
 
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Nizze
Indy
Ubbe
Idele
Ila
Kenzi

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Inja

Riktar intresse mot
skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

 
Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.

 

Stamtavla/Pedigree


SEL. NL SEL. FR SEL.BE SEL. CZ
LUXJCh VDHCH FRCH NLCH
Europasieger 2017
UEBB winner 2018
Hamilton de l'Amitié Fidèle
Companion Dog (BH)
HD B/B
CSNB Free
EU OK

SEL. BE SEL. DE SEL. FR SEL. NL
BCDCh VDHCh FRCh LUXCh INT. Ch (C.I.E.)
Arc Nou'noursette
HD B/B
CSNB Free
EU OK

CH. SEL. Escobar de l'Etoile de Panache
Angekört
HD A/A
CSNB Free

CH Monkey Nut Moravia Campanella
HD: A/A
CSNB Free


CH Pichinca de l'Etoile de Panache
HD: A/A

Viora Tessa du Jardin des Colombières
HD: A/A

IPO III FH II
Picasso de la Corse Sauvage
HD: A/A
CH. Isabeau du Jardin des Colombières
HD: A/A


SEL. NL SEL. FR
VDHCh VDHJCh
NLJCh LUXJCh
Galicia de l'Amitié Fidèle
HD A/A
CSNB Free
EU OK


MULTI SEL. MULTI CH.
Daywalker Blade aux pattes velues
Angekört Swiss
CANT, BH
Companion Dog
HD: A/A
CSNB Free
EU OK


Int. Ch. Usually the Best "Ozzy"
Moravia Campanella
Sel. B 08, Sel. F 11, Elite A, Sel. CZ/E 12

HD A/CZ


Int. Ch. (C.I.E.) Anaïs-Anaïs Bantha
aux pattes velues
Élite A (Cotation 6)
Sel. Belgium 07,
Sel. Germany 08,
Sel. France 12, Rec. F 12
COT. 6
ELITE A
Companion Dog

HD A/DE


CH SEL FR. SEL NL.
Abril Blonde A Veiga do Pomariño
Companion Dog (BH)
HD: A/A
CSNB Free
EU OK

CH. SEL.
Twiny Blond de la Tour Saint Genin
HD: A/A

CH SEL.
Abril de Haberlas Hailas
HD A/A
CSNB Free
EU OK

SEUCH DKUCH NOUCH NORDUCH INTUCH
C.I.B. C.I.E. SEL. RLDN RLDF SPH1 Red Divaz Penelope BE for Rave On "Penny"

HD B/B
CSNB Free
EU OK


VDHCH NLCH SEL. Easy Rider aux pattes velues
HD: A/A
CSNB Free
EU OK
Adelscott des Plaines de Brotonne 
Excellent F 08, Elite B
HD: A/B


CH Jannik "Urban" vom Vossberg
Sel. F -04, B -05, D -07, Elite A
HD A/A


CH Spaten des Plaines de Brotonne
Sel F-03, Rec, f-03 HD A/B


Int. Ch. Anaïs-Anaïs Bantha
aux pattes velues
Sel. B 07, Sel. D 08, Sel. F 12, Rec. F 12
COT. 6
ELITE A
HD: A

CH Pablo de la Corse Sauvage
Sel D -01, F -02, B -04, Elite A, Elite D. -07, Angekört D -04
HD A/A


CH  Hayka vom Vossberg
SEL: Belgium, Excellent France, VPG I
HD: A

NUCH Rave On Bizzla Fauve MR "Wizzla" HD: A/A
CSNB Free Don Fido's Majjestixx
HD: A

TJH SUCH
Green Pond's Amarillo
HD UA
Karrakus Neferti'Te
HDA/A


LP II SPH I SPH II NORDUCH INTUCH BiV- vinnare 05 Isfolket's Rave On
Höjd 60 cm
HD A/B
CSNB Free

 

FINUCH KORAD LPI LPII NORDUCH INTUCH NORDV-03 SV-02
Cartier Monzerat Nemo
HD: B

NUCH Isfolket's Ossa Obsession

HD: A/A
CSNB Free