SE UCH DK UCH NO UCH NORD UCH Herding Instinct's Full Fart "Gossi"


2009-01-13 - 2013-06-10
Du fattas oss lille vän - vila i frid...

Du kom som en sommarvind och slickade mej på munnen och sade,jag är här nu. Du min älskade lille hund som visade mej vägar som bar iväg oss på härliga färder, du blev en fena på utställningar som du showade dej igenom, blev till och med kallad min lille Pavarotti av domaren från Slovenien. Efter några resor slutade du som Nordisk Champion.
En annan väg som du visade mej var i sökskogen där figuranterna hittades på löpande band. Vägen till spårskogen var självklar, så sent som i gårkväll promenerade vi igenom ett skogsspår där linan var med för syns skull och jag fick gå intill dej när du plockade apporterna. Tyvärr kom vi in på en väg utan återvändo, och därför sitter vi här nu med tårfyllda ögon och ser som i dimma dessa bilder att minnas dej. Sov gott lille vän !!


 
PRA ok
HD/Hips C/C
MH
Svensk utställningschampion
Dansk utställningschampion
Norsk utställningschampion
Nordisk utställningschampion
3x BIR/BOB, BIM/BOS, 2x 2Bhkl, 2x 4Bhkl, 5x CERT, 3x CACIB, R-CACIB, 12x CK, HP, 3:e bästa Blågula Hund
BIR/BOB-valp
Uppfödare/Breeder: Cattlin Marques, Gottröra
Ägare/Owner: Kjell Gren, Ronneby

Vårens första spårhelg i mars 2013 - Gossi var så duktig!


 


Gossi busar loss i snön januari 2013

 


Internationell utställning i Växjö - EXC-3 Chkl, CK och 4Bhkl

 

Internationell utställning i Hamar, Norge 2012 - Gossi BIR/BOB och Norsk och Nordisk Utställningschampion

 


Ronnebyutställningen 2012 - 2Bhkl med CK

 

 


Gossi 4:e bästa hane och dansk utställningschampion på Köpenhamsvinnarutställningen 2012
Det firades med bl. a. med ett uppletande i skogen och bus med Bella...

 


Gossi BIR/BOB på Hässleholms Nationella utställning maj 2012

 

 


Gossi april 2012 - 3 år gammal

 


Gossi myser i sängen mars 2012


Hehe - kolla, jag har snott Codys leksak!

 


Uppletande i mars 2012



Vårspår 2012


Gossi är så lycklig, har hittat slutapporten och drar ett ärevarv med den..
Kjell och Gossi på väg mot spåret Fint och lugnt påsläpp Första vinkeln gick fint.. En apport, varsågod husse! Tack, tack.. Godis husse, godis! Meeera godis husse!

 


Julhunden Gossi..


Träning september 2011
Nu ska det bli uppletande! Leta - utåt! Full Fart ut.. ..å Full Fart in! Duktig kille!

Å så lite lydnad

Fin linförighet.. Kontakt.. Framförgående Läggande under gång. Kvarsittande.. Inkallning...
i Full Fart-anda! Var jag duktig nu husse? Apportering är så roligt! Å avlämnandet är på gång.. Hopp över hinder är också kul!


SE UCH Herding Instinct's Full Fart "Gossi" hösten 2011

g
Gossi sommaren 2011


Gossi på SKK int. utställning, Hässleholm: EXC-3 ökl,CK


 

Gossi tränar spår och uppletande en solig dag i februari 2011
 
 

 

 

 

HERDING INSTINCT'S FULL FART "GOSSI" MENTALBESKRIVNING


2011-06-11 - Beskrivare: Ingrid Lindfalk, Ronneby Bk

Moment

1.

2.

3.

4.

5.

1a. KONTAKT
Hälsning
 

Avvisar kontakt med
morrning och/eller bitförsök.
 
Undviker kontakt
genom att dra sig undan.
Accepterar kontakt utan att besvara.
Drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
Gossi
1b. KONTAKT
Samarbete
 
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt provas inte i detta moment.
 
Följer med motvilligt.
Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Följer med villigt.
Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt.
Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.
Gossi
1c. KONTAKT
Hantering
 
Avvisar med morrning
och/eller bitförsök.

Hantering ej genomförd.
Undviker, drar sig undan eller söker
stöd hos föraren.


 
Accepterar hantering.
Gossi
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Accepterar.
Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1
Leklust

 
Leker inte. Leker inte, men
visar intresse.
 
Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.
Gossi
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK1
Gripande
 
Griper inte. Griper inte,  nosar
bara på föremålet.
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Griper direkt med hela
munnen.
Gossi
Griper direkt,
hugger föremålet i farten.
2c. LEK1
Gripande och dragkamp
Griper inte.
 
Griper tveksamt,
släpper, håller,
men drar inte emot.
Gossi
Griper - drar  emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
Griper direkt med
hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen -
tills testledaren släpper.
3a. FÖRFÖLJANDE
Startar inte.
Startar, men avbryter.


Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
1. Gossi
2. Gossi

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b.
GRIPANDE
 

Nonchalerar bytet.
Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
1. Gossi
 
Griper direkt, släpper.
Griper direkt.
Behåller föremålet i minst 3 sek.
2. Gossi
4. AKTIVITET
 
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn.
Enstaka
aktivitetshöjningar.
Gossi

Är uppmärksam, med ökad aktivitet eller oro efter hand.
 
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. AVST. LEK
Intresse
 
Engageras inte av
figuranten.
Kontroll, avbrott
förekommer.
Intresserad, följer figuranten utan avbrott
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Gossi
 
Mycket intresserad.
Vill iväg.
Upprepade start-
försök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Gossi
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka hotbeteenden under
momentets första och andra del.
Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden
under momentets första
och andra del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Går fram till den dolda men talande figuranten.
 
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med
tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Gossi
5d. AVST. LEK
Leklust
Visar inget intresse.
Leker inte, men visar intresse.
 
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.
Griper.
Drar emot, men kan släppa och ta om.
Gossi
Griper direkt.
Drar emot, släpper inte.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.
 
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med  figuranten.
Visar även intresse mot passiv figurant.
Uppmanar passiv
figurant till fortsatt lek.
Gossi
6a. ÖVERRASKNING
Rädsla
Stannar inte eller kort
stopp.
Hukar sig och stannar.
Gossi
Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.


Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKNING
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka
hotbeteenden.
Gossi
Visar flera hotbeteenden
under längre tid.
 
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden och
attacker som kan
avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKNING
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram.

 
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt
lockar på hunden.
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Går fram till overallen när föraren gått
halva avståndet.
Gossi

Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKNING
Kvarstående
rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Gossi
Liten båge eller tempo-
växling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Båge el. tempoväxling vid minst två passager
utan minskad intensitet.
 
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKNING
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.
Gossi
Stannar upp.
Luktar/tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Stannar upp.
Luktar/tittar på
overallen vid minst 2 tillfällen.
Biter i eller leker med
overallen.
Intresset minskar
efter hand.
Biter i eller leker med
overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.
Gossi

Hukar sig och
stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.

Flyr högst 5 m.
Flyr mer än 5 m.
7b. LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Går fram till skramlet när
föraren står bredvid.
Går fram till skramlet när
föraren gått  halva avståndet.

Går fram till skramlet utan
hjälp.
Gossi
7c. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Gossi
Liten båge eller
tempoväxling vid
någon av passagerna.
Båge eller  tempoväxling vid 1:a passagen.
Minskat utslag vid 2:a
passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter
samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.
Gossi
Stannar upp.
Luktar eller tittar på
skramlet vid 1 tillfälle.
Stannar upp.
Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2
tillfällen.
Biter i eller leker med
skramlet.
Intresset minskar efter hand.
Biter i eller leker med
skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka
hotbeteenden.
Gossi
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden
och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget
intresse.
Alt. engagerar sig inte.
Tittar mot spökena då och då.
Kontrollerar och/eller
handlar mot spökena.
Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.
Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena under hela momentet.
Gossi
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
 Gossi
Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Någon avstånds-
reglering.
Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i
huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. går inte fram i tid.
Går fram när föraren talar  med figuranten och lockar på hunden.
Går fram till figuranten när föraren står bredvid.
Går fram till figuranten när  föraren gått halva avståndet.
Går fram till figuranten utan hjälp.
Gossi
8e. SPÖKEN
Kontakttagande med figurant i spökdräkt.
Avvisar eller undviker
kontaktförsök.
Alt. går inte fram i tid.
Accepterar  kontakten från figuranten utan att besvara den.
 
Besvarar  kontakten från figuranten.
Tar själv kontakt med figuranten.
Gossi
Intensivt kontaktbeteende mot
figurant.
Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse.
 
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt.
Gossi
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.
Gossi
Griper direkt med hela munnen.

 
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Riktar intresse mot
skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.
Gossi
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.
 
Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.