F-Kullen, född 2013-05-28
F litter, born May 28, 2013


MULTI SEL. MULTI CH. Daywalker Blade aux pattes velues x
SUCH LP2 SPH1 SPH2 SÖKH1 RldN RldF RldA
Rave On Ayla Fauve YR

Stamtavla/Pedigree below

Namn/Name
Foto/Pictures

Klicka på namnet under bilden för att komma till hundens egen sida

Färg/Colour
Kön/Sex

Född som
nummer/tid/
födelsevikt

Hälsa/
Health

Valputställningar/
Puppy Shows
Utställningar/
Shows
Exteriör
Lydnad/Obedience
Bruks/Work
Mental
Ägare/Owner


Rave On Farina Fauve DA
"Farina"

Fawn Tik/
Tawny Female

Nr 1/Rosa
Född 27/5
kl. 23:12

Vikt: 310 g
CSNB-free
HD/Hips: A/A

    MH
Valpkurs


Fam. Ottosson
Växjö


Rave On Fancy Fauve DA
"Fancy"

Fawn Tik/
Tawny Female

Nr 2, Gul
Född kl. 01:01

Vikt: 400g
CSNB-free
HD/Hips:
??

    Valpkurs


Fam. Jeppsson
Holmsjö


Rave On Frances Fauve DA "Fia"

Fawn Tik/
Tawny Female

Nr 3, Röd
Född kl. 02:06

Vikt: 290g
CSNB-free
HD/Hips: A/A

Död 2022-08-01
Oändligt älskad och saknad

2x
3x

2x 1:a bästa valp
3:e bästa valp

UHB

5x EXC2x
2x
3Btkl

2x
BIR/BOB på Blekingemästaren 2014

Barn med Hund/ Junior Handling:

3x
Lina och Fia plac. 1 på Bäst i Väst 2015

Lina och Fia HP på Ronneby Internationella utställning


MH
Valpkurs
Allmänlydnadskurs
Tävlingslydnadskurs
Appellkurs


 



Lydnadsklass 1:
3x 1:a pris = LP1
3x 2:a pris
3:e pris

 

 

 

Lydnadsklass 2: 1:a pris,
3x 2:a pris, 4x 3:e pris
9:e bästa Lydnadsbriard 2016

Rallylydnad Nybörjarklass: 3x kvalpoäng = RLDN
17:e bästa Rallylydnadsbriard 2016



Fam. Karlsson
Asarum


Rave On Fairy Fauve DA
"Ellie"

Fawn Tik/
Tawny Female

Nr 4/Blå
Född kl. 04:31

Vikt: 300g
CSNB-free
HD/Hips: E/E

Död 2018-09-17
Vila i frid lilla vän

   
MH
Valpkurs

Fam. Svensson/Nyberg
Loshult


Rave On Faye Fauve DA
"Freja"

Fawn Tik/
Tawny Female

Nr 5, Vit
Född kl. 06:18

Vikt: 380g
CSNB-free
HD/Hips: A/A

Död 2021-
0
5-18
Älskad och saknad

  UHB
GK Exteriörbeskrivning
MH
GK MT - KORAD


Valpkurs
Grundkurs
Allaktiveringskurs

Maj-Inger Johansson
Sandsjöfors


Rave On Frida Fauve DA "Ellen"

Fawn Tik/
Tawny Female

Nr 6, Grön
Född kl. 10:30

Vikt: 360g
CSNB-free
HD/Hips: C

    MH
Valpkurs
Grundlydnadskurs

Fam. Ulmert
Lund


Rave On F'Dante Fauve DA
"Bruce"

Fawn Hane/
Tawny Male

Nr 7, Mörkblå
Född kl. 10:35

Vikt: 340 g
CSNB-free
HD/Hips:
A/A

    MH
Valpkurs

Ghia Arvidsson
Kristianstad
MENTALBESKRIVNING
F-KULLEN


Bruce (F'Dante), Ellie (Fairy) Frances (Fia), Ellen (Frida), Farina och Freja (Faye)
Saknas: Fancy

2014-09-20 - Beskrivare: Pernilla Persson, Sölvesborgs Bk

Bilder från MH:t hittar du här>>>



Moment

1.

2.

3.

4.

5.

1a. KONTAKT
Hälsning
 

Avvisar kontakt med
morrning och/eller bitförsök.
 
Undviker kontakt
genom att dra sig undan.
Accepterar kontakt utan att besvara.
Drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
Bruce
Ellie
Fia
Ellen

Farina
Freja

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. KONTAKT
Samarbete
 
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt provas inte i detta moment.
 
Följer med motvilligt.
Bruce
Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Ellie
Följer med villigt.
Engagerar sig i testledaren.
Fia
Ellen

Farina
Freja

Följer med villigt.
Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT
Hantering
 
Avvisar med morrning
och/eller bitförsök.

Hantering ej genomförd.
Undviker, drar sig undan eller söker
stöd hos föraren.
Bruce
Ellie
Accepterar hantering.
Fia

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Ellen
Farina
Freja
Accepterar.
Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1
Leklust

 
Leker inte. Leker inte, men
visar intresse.
 
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Bruce
Ellie
Ellen
Startar snabbt, leker aktivt.
Fia
Farina
Freja


Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK1
Gripande
 
Griper inte. Griper inte,  nosar
bara på föremålet.

Bruce
Ellen
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Ellie
Fia
Farina
Freja

Griper direkt med hela
munnen.
Griper direkt,
hugger föremålet i farten.
2c. LEK1
Gripande och dragkamp
Griper inte.
 
Griper tveksamt,
släpper, håller,
men drar inte emot.
Bruce
Ellie
Farina

Griper - drar  emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.
Ellen
Freja
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med
hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen -
tills testledaren släpper.
Fia  
3a. FÖRFÖLJANDE
Startar inte.
2. Bruce
1. Farina
2. Farina
Startar, men avbryter.
1. Ellie
2. Ellie


Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
1. Bruce

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
1. Fia
2. Fia
1. Ellen
2. Ellen
1. Freja
2. Freja


Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b.
GRIPANDE
 

Nonchalerar bytet.
Alt. springer inte fram.
2. Bruce
1. Ellie
2. Ellie
1. Farina
2. Farina

Griper inte, nosar på föremålet.

1. Bruce
1. Ellen
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
1. Fia
1. Freja
Griper direkt, släpper.
2. Fia
2. Ellen
2. Freja
Griper direkt.
Behåller föremålet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET
 
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
Bruce
Fia

Är uppmärksam och i huvudsak lugn.
Enstaka
aktivitetshöjningar.
Ellie
Farina
Freja


Är uppmärksam, med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Ellen
 
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. AVST. LEK
Intresse
 
Engageras inte av
figuranten.
Kontroll, avbrott
förekommer.
Ellen
Farina
Freja

Intresserad, följer figuranten utan avbrott
Bruce
Ellie
Fia
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
 
Mycket intresserad.
Vill iväg.
Upprepade start-
försök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Bruce
Ellie
Fia
Ellen
Freja
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka hotbeteenden under
momentets första och andra del.
Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden
under momentets första
och andra del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten.
Bruce
Ellie
Fia

Ellen
Farina
Freja


Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Går fram till den dolda men talande figuranten.
 
Går fram till figuranten med ååg kroppsställning och/eller med
tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST. LEK
Leklust
Visar inget intresse.
Bruce
Ellie
Fia

Ellen
Farina
Freja

Leker inte, men visar intresse.
 
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper.
Drar emot, men kan släppa och ta om.
Griper direkt.
Drar emot, släpper inte.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse.
Bruce
Ellie
Fia

Ellen
Farina
Freja

Blir aktiv men avbryter.
 
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med  figuranten.
Visar även intresse mot passiv figurant.
Uppmanar passiv
figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKNING
Rädsla
Stannar inte eller kort
stopp.
Hukar sig och stannar.
Fia
Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.

Bruce
Flyr högst 5 meter.
Ellie
Ellen
Freja
Flyr mer än 5 meter.
Farina
6b. ÖVERRASKNING
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.
Bruce

Ellie
Fia

Ellen
Farina
Freja

Visar enstaka
hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden
under längre tid.
 
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden och
attacker som kan
avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKNING
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram.
 
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt
lockar på hunden.
Freja
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Bruce
Ellie

Ellen
Farina
Går fram till overallen när föraren gått
halva avståndet.
Fia
 

Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKNING
Kvarstående
rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Fia
Freja

Liten båge eller tempo-
växling vid någon av passagerna.
Bruce
Ellie
Ellen
Farina
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Båge el. tempoväxling vid minst två passager
utan minskad intensitet.
 
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKNING
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.
Bruce
Ellie
Fia
Stannar upp.
Luktar/tittar på overallen vid 1 tillfälle.
Ellen
Farina
Freja

Stannar upp.
Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
Biter i eller leker med
overallen.
Intresset minskar
efter hand.
Biter i eller leker med
overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och
stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.
Bruce
Fia
Flyr högst 5 m.
Ellie
Ellen
Freja
Flyr mer än 5 m.
Farina
7b. LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Bruce
Farina
Freja

Går fram till skramlet när
föraren står bredvid.
Ellie
Går fram till skramlet när
föraren gått  halva avståndet.
Fia
Ellen
Går fram till skramlet utan
hjälp.
7c. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Bruce
Ellie
Fia
Elle
n
Farina
Freja

Liten båge eller
tempoväxling vid
någon av passagerna.
Båge eller  tempoväxling vid 1:a passagen.
Minskat utslag vid 2:a
passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter
samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.
Ellie
Farina
Freja


Stannar upp.
Luktar eller tittar på
skramlet vid 1 tillfälle.
Bruce
Ellen
Stannar upp.
Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2
tillfällen.
Fia
Biter i eller leker med
skramlet.
Intresset minskar efter hand.
Biter i eller leker med
skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.
Bruce
Ellie
Fia
Ellen
Farina
Freja

Visar enstaka
hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden
och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget
intresse.
Alt. engagerar sig inte.
Ellen
Freja
Tittar mot spökena då och då.
Kontrollerar och/eller
handlar mot spökena.
Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.
Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Bruce

Ellie
Fia

Farina
Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
Ellen
Freja

 
Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Någon avstånds-
reglering.
Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i
huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr.
Bruce
Ellie
Fia
Farina
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. går inte fram i tid.
Går fram när föraren talar  med figuranten och lockar på hunden.
Ellie
Farina
Freja

Går fram till figuranten när föraren står bredvid.
Bruce
Fia
Går fram till figuranten när  föraren gått halva avståndet.
Ellen
Går fram till figuranten utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakttagande med figurant i spökdräkt.
Avvisar eller undviker
kontaktförsök.
Alt. går inte fram i tid.
Accepterar  kontakten från figuranten utan att besvara den.

 
Besvarar  kontakten från figuranten.
Ellie
Farina
Freja

Tar själv kontakt med figuranten.
Bruce
Fia
Ellen
Intensivt kontaktbeteende mot
figurant.
Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse.
Ellie
 
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Bruce

Startar snabbt, leker aktivt.
Fia
Ellen
Farina
Freja

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet.
Ellie
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Bruce

Fia
Ellen
Farina
Freja
Griper direkt med hela munnen.

 
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Freja
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Fia
Riktar intresse mot
skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.
Ellen
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.
Bruce
Ellie
Farina
 
Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.

Stamtavla/ Pedigree


MULTI SEL. MULTI CH.
Daywalker Blade aux pattes velues
Angekört Swiss
CANT, BH
Companion Dog
HD A

 


Int. Ch. Usually the Best "Ozzy"
Moravia Campanella
Sel. B 08, Sel. F 11, Elite A, Sel. CZ/E 12

HD A/CZ



Ch. Picon Biére des
Plaines de Brotonne
Sel. F/B 03, Elite A

HD A/F



Voice du Champ d'Ardoye
Sel. B 99, Elite B

HD B/B


Havane des Plaines de Brotonne
Sel. F 98, Elite A

HD A/F


Int. Ch. Charming Charisma
Moravia Campanella
Sel. F 04, Rec. F 04, SchH I, IPO I

HD A/CZ


Ch. Pablo de la Corse Sauvage
Sel. D 01, F 02, B 04, Elite A,
Elite D 07, angekört D 04

HD A/D


Anouschka Campanella

HD B/CZ


Int. Ch. (C.I.E.) Anaïs-Anaïs Bantha
aux pattes velues
Élite A (Cotation 6)
Sel. Belgium 07,
Sel. Germany 08,
Sel. France 12, Rec. F 12
Companion Dog

HD A/D



CH  Pablo de la Corse Sauvage
SEL: Germany, France, Belgium
Elite A, Elite D-07
Angekört D-04
HD: A


Haro du Domaine des Sources Claires
SEL: France, Elite A
HD: A

CH  Idole des Edennes de Colmel
SEL: Germany, EXC. France
HD: A

CH  Hayka vom Vossberg
SEL: Belgium, Excellent France, VPG I
HD: A

CH  Aljoscha de ma jolie Copine
SEL: Belgium
HD:A

Yanaka vom Vossberg
HD: B

SUCH LP2 SPH1 SPH2 SÖKH1 RldN RldF RldA
Rave On Ayla Fauve YR
HD A/A
CSNB-FREE

LP I, II, SLCH Korad SUCH DKUCH INTUCH SPH1 SPH2
Woodlooks Yippee Yap
Höjd 68 cm
HD A/A - Rpe 65 fri
NUCH
Seidemans Mjölner
NUCH
Bemalis Grandios Gaston
NUCH
Seidemans Vige
LPI NUCH
Turbolines Freedom Fighter

LP KORAD SUCH NUCH
Bradirs Frank Zappa

SV-95
BELLBREEDS Indian Love Call


S56785/2002 
LP II SPH I SPH II SUCH NUCH DKUCH NORDUCH INTUCH BIV-vinnare -05
Isfolket's Rave On
HD: A/B
CSNB-FREE

S51123/98    
KORAD LPI LPII INTUCH NORDUCH FINUCH NORDV-03 SV-02
SPH1 SPH2 SPH3
Cartier Monzerat Nemo
HD: B
CSNB-FREE

SF19898/92    
EECH FINUCH FINV-96
Boondock's Madam-I'm-Adam
HD A/A

S52880/94    
LPI
Cartier Monzerat Matisse
HD UA

S50764/98    
NUCH
Isfolket's Ossa Obsession
HD: A/A
CSNB-FREE

DK08941/93    
DECH DKUCH INTUCH VDHCH
Haegar Jesed
HD: A/A
CSNB-FREE
S28092/94    
KORAD LPI LPII SUCH TJH
Isfolket's Kiri Irish Coffee
HD UA
CSNB-FREE