Rave On Cināed Fauve AR "Ebba"
2009-01-16 -- 2021-01-18
HD/Hips: C/C  
Genetically free from RPE 65
MH/UHB

Bruks: Uppflyttad till lägre klass spår
Utst: 2x 1:a vkl
 

Ägare: Ingrid Eriksson, Sölvesborg

Vila i Frid fina Ebba - oändligt älskad och saknad