Rave On Chanel Fauve AR

HD/Hips: A/A Genetically free from RPE 65
MH/UHB
Ägare: Monica och Sven-Åke Johansson, Båstad

2009-01-16 -- 2022-05-22
Vila i Frid fina Chanel - Älskad och saknad