Rave On Carat Fauve AR
200
9-01-16 - 2018-07-09

HD/Hips: A/B Genetically free from RPE 65
MH/UHB

Ägare: Julia och Kåge Lind, Ingelstad

2x BIR/BOB-valp, BIM/BOS-valp, 3x HP

Vila i frid, fina Carat