Utställningar/Shows   MH   UHB
RAVE ON CODY FAUVE AR

SBK EXTERIÖRBESKRIVNINGSPROTOKOLL
och mentaltest KORNING

Bilder från dagen hittar du här>>>

Beskrivare: Eva Bergzén    
Ort och Datum: Ronneby 2012-05-27

Namn: Rave On Cody Fauve AR  Född: 2009-01-16  Reg nr: S14360/2009
Ras: Briard  ID Nr: -  Färg: Fawn  Kön: Hane
Ägare: Eva Gröndahl
Uppfödare: Eva Gröndahl
 1) Bett: Tångbett  2) Tandantal: 42  2:1) Tandstorlek: Ngt ojämna  2:2) Tand saknas: -  3)Testikelstatus: UA
 4) Höjd: 66  5) Längd: 72,5  6) Bröstdjup: 27  7) Sporrbeskrivning: UA  8) Svans:
  u.a = 1      ngt-mkt
    2 - 3 - 4
    ngt- mkt
    5 - 6 - 7
 u.a = 1      ngt-mkt
    2 - 3 - 4
    ngt- mkt
    5 - 6 - 7

H
E
L
H
E
T

9

 Helhetsintryck

1

 Lätt/Luftig

 Tung/Grov

 

R
Y
G
G

58  Manke 1  Sänkt  Flat

10

 Helhetsintryck

1

 Lågställd

 Högställd

59  Överlinje 1  Svank  Karp

11

 Könsprägel

1

 Maskulin Tik

 Feminin Hane

60  Överlinje 1  Sluttande  Överbyggd

12

 Benstomme

1

 Tunn

 Grov

61  Ländparti 5  Kort  Långt

13

 Muskulatur

1

 Otillräcklig

 Överdriven

14

 Huvud-Kropp

1

 Litet Huvud

 Stort Huvud

 


 

 

 

H
U
V
U
D
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Stramh. huv-hals

1

 Överflödig

 

 

B
A
K
P
A
R
T
I

62  Kors 1  Kort  Långt

16

 Skalle

1

 Smal

 Bred

63  Kors 2  Brant  Plant

17

 Skalle

1

 Kort

 Lång

64  Svansansättning 1  Låg  Hög

18

Skalle 1  Djup   65  Svanslängd 1  Kort  Lång

19

 Skalle/Välvning

1

 Flat

 Rund

66  Svanshållning 2  Rak  Kotfel (krok)

20

 Kinder

1  Omarkerade  Markerade 67  Lårets bredd 1  Smalt  

21

 Nosparti längd

1

 Långt

 Kort

68  Knävinkel 1  Knapp  Övervinklad

22

 Nosparti

1

 Dåligt  utfyll.ögon

 

69  Hasvinkel 1  Knapp  Övervinklad

23

 Nosparti djup

1  Grunt  Djupt

24

 Nosparti Bredd

1

 Snipigt

 Smalt

70  Benställning 2  Kohasig*  Tåtrång

25

 Parallellitet

1

 Konkav

 Konvex

71  Has 1  Hög  

26

 Nosrygg

1

 Konkav

 Konvex

72  Sporrar 1  Benlösa  Saknas

27

 Läppar

1

 Lösa

 Läppficka

73  Tassar 1  Långa  Lösa

28

 Pigment

1

 Rosa

 Grå

 

29

 Nostryffel

1

Pigmentförlust

 

R
Ö
R
E
L
S
E
R

74  Bakifrån 1  Hastrång Hasvid

30

 Stop 1  Svagt markerat  Starkt markerat 75  Bakifrån 2  Kohasig*  Tåtrång
76  Hasleder 1  Lösa  

31

 Stop

1

 Långt

 Kort

77  Spårvidd bak 1  Trång  Vid

32

 Haka/Underkäke

1

 Svagt mark.

 Starkt mark.

78  Spårvidd fram 1  Trång  Vid

36

 Bettets bredd 1  Smalt  Brett 79  Fram 2  Flätande  Paddlande

33

 Mask

1

 Otillräcklig

 Överdriven

80  Armbågar 1  Lösa  

34

 Ögonform

1

 Runda

 Sneda (smala)

81  Handlovar 1  Lösa  

35

 Ögonplacering

1

 Brett

 Tätt

82  Rörelser 1  Krabbgång  Passgång

36

 Ögonplacering 1  Djupt liggande  Utstående 83  Kroppshållning 1  Framstupande  

37

 Ögonfärg

1

 Ljusa

 Mörka

38

 Undre ögonlock 1  Inåt rullat  Slappt 84  Rygg 5  Eftergivande  Karpande

39

 Ögonstorlek 1  Små  Stora 85  Steglängd fram 2  Kort  Långt

40

 Öronstorlek 1  Små  Stora 86  Steglängd bak 1  Kort  Långt

41

 Öronplacering 1  Högt  Lågt ansatt 87  Svanshållning 1  Hög  Över rygglinjen

42

 Öronplacering 1 Tätt  Brett 88  Svanshållning 1  Rullad  Rak

43

 Öronställning 1  Lätta  Tunga 89  Svanshållning 1  Snedvriden  

 

F
R
A
M
P
A
R
T
I

44

 Hals 1  Tunn  Kraftig  

P
Ä
L
S

&

F
Ä
R
G

90  Pälslängd 1  Kort  Lång

45

 Bröstkorg 5  Flat  Tunnformad 91  Pälskvalitet 1  Sträv  Mjuk

46

 Bröstkorg 1  Kort  Lång 92  Struktur 1  Vågig  Gles

47

 Skulderplacering 1  Framskjuten  Tillbakalagd 93  Underull 1  Saknas  Synlig

48

 Skuldervinkel 2  Brant  Övervinklad 94  Charbonnage 1  För lite  Överdrivet

49

 Överarmsvinkel 1  Brant  Övervinklad 95  Färg 1  Ljus (blek)  Grå

50

 Överarmslängd 1  Kort  Lång 96  Färg -  Rostig (brun)  Oren (sotig)

51

 Underarm 1  Bakåtböjd  Bockbent 97  Tanfärg -  Ljus  Sotig

52

 Benställning 1  Fransysk  Tåtrång 98  Mask 1  Otillräcklig  Överdriven
99  Tecken -  Undertecknad  Övertecknad

53

 Benställning 1  Krokig  Trång 100  Vita tecken -  Lite  Mycket

54

 Armbågar 1  Inåtvridna  Utåtvridna  

55

 Mellanhänder 1  Veka  Branta

M
E
N
T

101  Tillgänglighet 1  Reserverad  Aggressiv

56

 Mellanhänder 1  Överkotade

 

102  Tandvisning 1  Berörd  Ej hanterbar

57

 Tassar 1  Platta  Lösa 103  Mät/Hant. 1  Berörd  Ej hanterbar

GODKÄND EXTERIÖR FÖR KORNING
Anmärkningar: 70 + 75: utåtvridna tassar 

RONNEBY KORNING SBK

2012-05-27

Domare 1 SJÖSTEN ROLAND
Domare 2 LINDFALK INGRID
GK mentaltest
Samarbete Fö : 06
Samarbete TL. : 12
Gripa ta tag 5 m : 09
Gripa ta tag 40 m : 06
Gripa hålla 5 m : 15
Gripa hålla 40 m : 16
Gripa slita dra 5 m : 10
Gripa slita dra 40 m: 10
Förföljande : 08
Förföljande gripande: 06
Uthållighet : 18
Social självsäkerhet: 40
Social nyfikenhet : 40
Socialt samspel : 16
Handlingsförmåga : 20
Anpassningsförmåga : 30
Koncentration : 40
Avreaktion : 20
Minnesbilder : 10
Rädsla : 08
Aggressivitet : 09
Nyfikenhet : 16
Skott : 05
Imponer/hot : 05
Delpoäng 1 : 116
Delpoäng 2 : 249
Poäng : 365