Rave On Axezzo Fauve Yr "Brazze"
2006-05-17 -
sommaren 2017

MH/UHB
HD A/A, ED UA (0)

1:1 Jkl, VG Ökl
Godkänd exteriörbeskriving för korning

Brazze tränades i Lydnad och Agility

Älskad och saknad